Goce Kolarovski (1959 – 2006, Skoplje) je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Skoplju, Makedonija, na odsecima za kompoziciju (klasa akademika Vlastimira Nikolovskog) i dirigovanje (profesor Fimčo Muratovski), a usavršavao se 1986/87. na Konzervatorijumu Rimski-Korsakov u Sankt Petersburgu u klasi Sergeja Slonimskog. Pisao je simfonijska, vokalno-instrumentalna, kamerna i dela za instrumente solo, a izvođen je u Makedoniji, širom bivše Jugoslavije, u Rusiji, Ukrajini, Italiji, Bugarskoj, Kini, Albaniji, Poljskoj, Švedskoj, Holandiji, Danskoj. Radio je kao profesor kompozicije, orkestracije, oblika i harmonske analize na Muzičkoj akademiji u Skoplju. Jedan je od pokretača Kompozitorske radionice na Ohridu, a kao predavač je delovao i na univerzitetima i konzervatorijumima u Nemačkoj, Rusiji i Severnom Kipru.

Allusions on 1906
Klavirski komad Allusions on 1906 (2006) napisan je za koncert-„maraton“ posvećen stogodišnjici rođenja Dmitrija Šostakoviča na festivalu Sound Ways u Sankt-Petersburgu. „Aluzije“ se rađaju bukvalno u svakom trenutku zvučanja kompozicije, u kojoj je suptilno prikazan prepoznatljiv intonativni „spektar“. Atmosfera misterioznosti i opraštanja prisutna u kompoziciji postaje još izrazitija ako se zna da se ova kompozicija nalazi na završetku stvaralačkog i životnog puta Goce Kolarovskog.