Jugoslav Bošnjak

Jugoslav Bošnjak (1954) Kompozitor i muzički producent Simfonijskog orkestra i Hora RTS-a. Kompoziciju je magistrirao na FMU u Beogradu, u klasi Rajka Maksimovića. Tokom 33 godine umetničkog rada, nastale su kao najzapaženija sledeća ostvarenja: simfonijska poema Alef, Himera poema za violinu i orkestar, Tibetanska knjiga fantazija za veliki orkestar, Uvertira „1453“, balet Kraljeva jesen (BEMUS 1993), Otkrivenje Sv. Jovana za solo trubu i mešoviti hor, oratorijum Pasija po Marku (svetski dani muzike 1996), Tri pesme za trombon i orkestar, Koncert za klavir i gudački orkestar (BEMUS 1999), Simfonija pasakalja, oratorijum Knjiga o Jovu, Zvuci iz tišine za veliki orkestar, Muzika tišine za gitaru i gudački orkestar i mnoge druge. U izdanju PGP RTS-a izašao je i njegov autorski CD pod nazivom: Orkestarska i horska kosmogonija Jugoslava Bošnjaka.

Muzika tišine za gitaru solo i gudački orkestar je nastala 2015. godine, i nije izvođena do sada. Kompozicija ne označava tišinu u smislu nekog savršenog mira ili spokojstva. Ona, zapravo, nosi isti nemir koji me prati kroz ceo stvaralački opus. Želeo sam samo da iskažem neke muzičke misli intimnije i mirnije i pokušam da uvedem eventualnog slušaoca u muzički tok koji bi bio na specifičan način relaksantan. U kompoziciji su prisutni i elementi repetitivne muzike, ali ne u nekom doslednom kompozicionom smislu.