Ivan Brkljačić

Ivan Brkljačić (1977, Srbija) je diplomirao (2001) i magistrirao (2005) kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasama Srđana Hofmana i Zorana Erića. 2012. godine je odbranio doktorski umetnički projekat, na temu Istar“ – ciklus nascentnih muzičkih karikatura za scensko izvođenje u pozorišnom dekoru, rađen pod mentorstvom profesora Srđana Hofmana. Kompozicije Ivana Brkljačića izvođene su mnogo puta u Beogradu i ostalim gradovima Srbije. Takođe, njegova dela izvođena su u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, BiH, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Australiji (2010. kompozicijom Jinx, u izvođenju australijskog Modern Music Ensemble-a su otvoreni Svetski dani muzike u Sidneju).

Od 2005. godine radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na Katedri za muzičku teoriju (trenutno je u zvanju vanrednog profesora). Na istom fakultetu, paralelno, obavlja funkciju prodekana za nastavu. U periodu od 2007. do 2015. godine delovao je kao selektor programa Međunarodne tribine kompozitora.
Eleganza Nuovaje jedan od likova (grupni lik sačinjen najpre od dvanaest, a finalno od trinaest članova) iz instrumentalnog teatra Istar, koji je Brkljačić premijerno prikazao 2011. godine. Večerašnjom, novom premijerom pomenuti lik nastavlja svoj život van instrumentalnog teatra, kao iznova oblikovana nezavisna kompozicija za kamerni gudački orkestar. Sastavljena od deset slika koje se sprovode kroz različite karaktere, kompozicija sadrži muzički tok koji se na specifičan način oslanja na fenomene elegantnog, uzvišenog, otmenog, elitnog, glamuroznog, nedostižnog…