Ivan Elezović

Ivan Elezović (doktor umetnosti, Univerzitet Ilinois u Urbani) studirao je kompoziciju, muzičku teoriju i elektronsku muziku na Univerzitetu Manitoba, Mekgil univerzitetu i Univerzitetu Ilinois, gde je radio sa Majklom Metjuom, Randolfom Petersom, Zakom Setlom, Alsidesom Lancom, Gajem Garnetom, Erikom Lundom i Skotom Vajatom.

Njegova stvaralačka interesovanja kreću se u rasponu od akustičkih do elektroakustičkih dela uključujući i miksmedije, i zapažen je na brojnim takmičenjima i festivalima u Južnoj i Severnoj Americi, Australiji, Evropi i Aziji. Elezovićev pristup komponovanju, brušen i iznađen u Severnoj Americi, pokazuje podjednako majstorstvo i interesovanje za ostvarenje inovativnih konceptualnih ciljeva. Umesto da sledi jedan stil, Elezović dopušta da na pristup i metod rada u svakom novom delu utiču brojni materijali i ideje. Trenutno Elezović je vanredni profesor i šef Odseka za kompoziciju i teoriju na Džekson državnom univerzitetu.

Suspension za klavir – počevši sa jednostavnom i statičkom supstancom, uvodni muzički materijal se polako razvija do tačke u kojoj muzički parametri kao što su ritam, registar i artikulacija postaju strukturalno kompleksni. Uprkos razvoju različitih muzičkih parametara, inicijalni materijal postaje evidentan zbog konstantnog ponavljanja parametra zvuka koji postaje prepoznatljiv objekat kao zamena za tematski materijal tokom dela. Ideja kroz koje ovi materijali prave iluziju napretka različitih parametara slušaocu daje pogrešan osećaj njihovog razvitka i evolucije.