Orlando Hasinto Garsija

Orlando Hasinto Garsija zauzeo je istaknuto mesto u svetu nove muzike pomoću nekih 150 dela u širokoj lepezi žanrova. Osobeni karakter njegove muzike kritičari opisuju kao „upečatljiva istraživanja zvuka zaustavljena u vremenu“, što je naučio radeći s Mortonom Feldmanom i drugima. Rodom sa Kube, u SAD došao je 1961. godine. Veoma tražen kao gostujući kompozitor, Garsija je dobitnik priznanjâ i nagrada raznih kulturnih ustanova, a poslednje priznanje među njima jesu četiri nominacije za Latino Grammy nagrade. Njegova muzika je izvođena u većini svetskih prestonica i dostupna je na izdanjima, između ostalih, O.O. Discs, CRI/New World, Albany, North/South, Capstone/Parma, New Albion, Opus One, Innova, Rugginenti, CNMAS i Toccata Classics. Garsija je osnivač festivala nove muzike Međunarodnog udruženja za savremenu muziku u Majamiju (ISCM Miami), posvećen predavač i profesor muzike i rezidentni kompozitor pri Fakultetu muzičke umetnosti (School of Music) na Međunarodnom univerzitetu Floride (Florida International University).

Kompozicija el viento distante II napisana je za virtuoza na klarinetu Vojćeha Mrozeka i zasnovana je na kompoziciji el viento distante (I), koja je za istog umetnika napisana devet meseci ranije. Novo delo je nastalo na zahtev soliste, koji je smatrao da bi nova verzija prethodne kompozicije, ovoga puta napisana za solo klarinet i gudače, bila ne samo efektnija, nego bi i lakše nalazila put do repertoara. el viento distante II zadržava odlike ranijeg dela, konkretno, moje estetske nazore, ali ispoljava i Mrozekovu moć kontrole, virtuozitet i muzikalnost tog velikog soliste. Iako je deonica klarineta u novom delu veoma slična deonici u kompoziciji el viento distante (I), pojedina prilagođavanja sazvučjâ i tembrova ipak čine ga donekle različitim delom. Kao i u većini mojih dela, u njemu preovlađuje usredsređenje na boju tona, kontrapunkt između ritma dešavanjâ, boje tona i gustine, kao i lagana evolucija materijala.