Hektor Oltra Garsija

Hektor Oltra Garsija (Alboraja, Valensija – Španija), kompozitor, dirigent i naučni istraživač. Garsija je diplomirao komponovanje i orkestarsko dirigovanje s najvišim ocenama na Višem konzervatorijumu u Valensiji (Conservatorio Superior de Música); završio je i master studije savremene muzike uz pohvalu, a trenutno radi na doktorskoj disertaciji pri Politehničkom univerzitetu (Universitat Polytècnica) u Valensiji.

Kao kompozitor, Garsija redovno dobija porudžbine za svoje kompozicije a njegova dela su nagrađivana i premijerno izvođena na mnogim međunarodnim festivalima: na festivalu savremene muzike Ensems u Valensiji; na ciklusu koncerata Huihuihui Música (SGAE-Art’sXXI); Mostra sonora; pri međunarodnom kulturnom udruženju Bell’ Arte Europa; na seriji koncerata Somelgrup; na seriji koncerata Brand Associates (Los Anđeles, SAD i Atina, Grčka); na seriji koncerata Composer’s Voice (Njujork, SAD); na festivalu Vox novus u Bukureštu; na festivalu Risuonanze – Incontri di nuove musiche (Udine, Italija), itd.

Njegov muzički stil odlikuje apstraktan i netradicionalan jezik, u kojem glavnu ulogu igraju boja tona, tekstura zvuka i njegove sugestivne sposobnosti.

Kompozicija clariMIXnetTUR (2015) za solo klarinet posebno je pisana za festival Mixtur 2015(Barselona), u intenzivnoj saradnji s klarinetistkinjom ansambla Recherche, Šizujom Okom, kojoj je delo i posvećeno. Garsija u ovom delu ispituje mogućnosti tembra pomoću nekoliko proširenih savremenih tehnika, kao i pridavanjem vodeće uloge boji i teksturi zvuka i njegovim sugestivnim moćima, u okviru jednog apstraktnog muzičkog jezika. Kompozicija gravitira oko tona E i čini je šest odseka različitih i jasno određenih svojstava:

– zasićenje / nagrizanje: ekstremni zvučni reljefi kao potezi oblikovani u nagonima zasićenja, koji se na kraju rastaču i nestaju u tišini;
– nestalnost: zvuk na granici tišine, nejasan;
– eterično-slušno: polifona atmosfera, nepokretna, sveprožimajuća;
– granice: intenzivno ispitivanje granica instrumenta pomoću okretnosti i virtuoziteta;
– i iscrpljeno: krajnje uzrujano i uznemireno, sa zvukom koji luta između raspadanja i iscrpljenog disanja;
– (epilog): suptilni završni ukrasi nad tonom E kao žižnom tačkom dela.