Svetlana Maksimović

Svetlana Maksimović, kompozitor i pedagog. Tokom niza godina je predavala harmoniju, kontrapunkt i kompoziciju (Muzička škola Stanković u Beogradu i u Torontu gde je živela oko 12 godina). Februara 2006. godine završila je doktorske studije kompozicije, na Univerzitetu u Torontu, orkestarskim delom Četiri muzejske sobe.Ovamuzika je nastala po istraživanju drevnih muzičkih tradicija i „lestvica kao koncepta“, u meri koju izvori pružaju. Premijerno je izvedena u Beogradu, u aprilu ove godine (2016). Ranije, kao diplomski rad (na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Vasilija Mokranjca) autorka je napisala delo Skica za orkestar gde je „kvalitet zvuka“ bio vodeća ideja i princip komponovanja (gustina, razređenost, fluidnost, svetliji i tamniji tonski slojevi).

U Kanadi je imala veći broj porudžbina – za festivale savremene muzike ili jubileje (Približavanje Svetlosti – predstavljeno u razgovoru sa autorkom na Two new Hours, Drugog programa CBC Radija kao najzapaženije delo). Kamerna – instrumentalna muzika – čini većinu opusa autorke, a vokalna komponenta je retka i vrlo specifično integrisana u teksturu (Skica za Orkestar sa solo sopranom bez reči, Na Sv. Nikolu sa sopranom i baritonom /delovi stihira/ i sada O mističnoj ljubavi).

Kompozicija O mističnoj ljubavi za mecosopran, napisana je na nekoliko stihova Mevlane Rumija. Čitanje i slušanje „poezije“ (beležaka o smislu života i ljubavi) Dželaludina Mevlane Rumija, mistika i mislioca Persije 13. veka, i osnivača „sufijskog reda“, ostavilo je višeslojne utiske. Ona obuhvata teologiju, filozofiju, teozofiju, ekstatična stanja i traganje za razlogom dolaska bića u život kao i odlaska iz njega. Rumi često predstavlja mnoga, stepenovana stanja, od nadanja i iščekivanja, čežnje i ostvarenja, pa i gubitka ljubavi. Ovi doživljaji ljubavi, božanske i ljudske, deo su večnog i temporalnog. Iz okeana osećanih misli i mišljenih osećanja izranja želja za jedinstvom bića, jednog – celovitog, ili dva u jednom! Posle mnogo čitanja muzika je proizašla iz sabranih utisaka, a odabrala sam najkraći iskaz, u tri stiha. Reči pevane linije samo usmeravaju muziku.