Milan Mihajlović

Milan Mihajlović (1945, Srbija) je penzionisan (2010) kao redovni profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača Međunarodne tribine kompozitora (1992), čiji je direktor bio do 2002. godine. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije (1987-2002), sekretar, a zatim i šef Katedre za teoriju muzike na beogradskom Fakultetu muzičke umetnosti i, od 2002. do 2009. godine, dekan Fakulteta. Nosilac je velikog broja priznanja za stvaralaštvo – nagrade Stevan Hristić (1970), nagrade Beogradskih muzičkih svečanosti (1972), Oktobarske nagrade grada Beograda (1984), prvih nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora (1992. i 1996. godine), nagrade Stevan Mokranjac (1994) i Nagrade grada Beograda (2003). Mihajlovićeva dela se često izvode u zemlji i inostranstvu i to u salama kao što su Tonhale u Cirihu, maloj Sali Karnegi Hola u Njujorku, sali Berlinske filharmonije, Stenvej Hola u Londonu, sali Konzervatorijuma u Sidneju i drugim.

2014. godine je bio gostujući kompozitor na Međunarodnom festivalu kamerne muzike u Kemptenu (Nemačka), gde je premijerno izvedena (naručena) kompozicija – Melancholy. 2015. godine u Nemačkoj je premijerno izveden Revolt, a 2016. je bio gostujući kompozitor u Dižonu (Francuska), gde je premijerno izvedena (naručena) kompozicija Les Adieux.

Revolt (u originalu za hornu, violin, violu, violončelo i klavir) je premijerno je izveden 2015. godine u Nemačkoj.

Posvećen je beogradskom festivalu Bunt, a na vezu sa ovom muzičkom manifestacijom nedvosmisleno ukazuje naslov kompozicije.