Ofer Pelc

Ofer Pelc (Izrael) komponuje za razne kombinacije instrumenata i elektro-akustičkih medija, a nastupa i improvizuje na klaviru i u kombinaciji sa elektronikom. Studirao je komponovanje i teoriju muzike na Muzičkoj akademiji u Jerusalimu. Po završetku studija, preselio se u Pariz, da bi pohađao tečaje iz muzičke tehnologije i komponovanja za instrumente pri Konzervatorijumu u Blan-Menilu, Pariskom konzervatorijumu i Centru za akustično-muzička istraživanja i koordinaciju (IRCAM). Trenutno radi na doktoratu i predaje na Univerzitetu u Montrealu.

Pelc je dobitnik mnogih međunarodnih nagrada, uključujući dve nagrade Društva autora, kompozitora i izdavača muzike u Izraelu (ACUM), kao i stipendiju „Ernst fon Simens“. Njegova muzika se redovno izvodi u Evropi, SAD, Kanadi i Izraelu, na festivalima kao što su Venecijansko bijenale, festival MATA i Nuova Consonanza. Pelcovu muziku izvode sastavi kao što su ansambl Meitar, Cairn, gudački kvartet Ardeo, The Israel Contemporary Players, Le Nouvel Ensemble Moderne i Architek Percussion.

InsideOut (2007) – kompozicija u dva dela, napisana 2008. za ansambl Meitar; za klarinet, violinu, violončelo i klavir. Prvi deo je veoma intenzivan, polifone fakture i ostavlja haotičan utisak. Drugi deo je po karakteru suprotstavljen prvom; lagan je, delom meditativan i odaje osećanje sklada i spokoja. Kompoziciju stoga odlikuje protivrečje između njena dva sastavna dela, što ih čini međusobno komplementarnim.

Na kompoziciju je uticao karakter improvizacije u slobodnom džezu. Nastojao sam da ostvarim privid improvizacije, iako je sve precizno zapisano. Taj privid bi trebalo da nagna publiku da očekuje iznenađenja i spontanost, koji odlikuju improvizaciju, a da ipak ne izgubi iz vida strukturu i oblik, koji odlikuju stvaranje pisanog dela. Kompozicija je premijerno izvedena na festivalu u Kfar-Blumu (Izrael) i otada je više puta izvođena širom sveta.