Gundega Šmite

Gundega Šmite je rođena 1977. godine u Rigi. Diplomirala je na Odseku za komponovanje Letonske muzičke akademije „Jazeps Vitols“, pod mentorstvom profesora Peterisa Plakidisa (master studije završila je 2007. godine). Tokom školske 2005/6. godine nastavila je studije na Muzičkoj akademiji „Jan Sibelijus“, s Veli-Matijem Pumalom. Pohađala je radionice pri centru Acanthes, kod Salvatorea Šarina i Fabija Nidera (2008), kao i Filipa Irela, Oskara Strasnoja i Unsuk Čin (2011). Od 2007. godine radi kao predavač na Letonskoj muzičkoj akademiji. Od 2009. do 2012. bila je predsednica Udruženja kompozitora Letonije. Doktorirala je 2012. godine na Letonskoj muzičkoj akademiji; tema doktorata je odnos muzike i teksta u savremenoj horskoj muzici. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja; njena dela su izvođena na značajnim festivalima savremene muzike, uključujući Klangspuren, Time of Music, Baltički festival i Sounds New, između ostalih, kao i na koncertima širom sveta.

U kompoziciji Pet linearnosti za flautu, fagot i klavir istražuje se pojam prave linije, koja se možda čini beskrajnom, ali se može i prekinuti na više mesta a da ne izgubi celovitost, kao što se može i uvijati u zamršenim čvorovima i širiti u prostoru. Takođe, muzičke linije se mogu bojiti raznim tembrima na flauti, fagotu i klaviru – koji su ponekad sjedinjeni u harmoniji, a ponekad sučeljeni u oštrim kontrastima.