Mirjana Živković

Mirjana Živković (Srbija) je kompozitor, muzički pedagog i pisac-teoretičar. Završila je osnovne i magistarske studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a usavršavala se u Parizu kod Nađe Bulanže i Olivjea Mesijana. Radila je kao profesor u Muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu (1964–1976). Godine 1976. postaje docent na FMU u Beogradu, potom vanredni i redovni profesor (šef Katedre za teorijske predmete FMU bila je od 1998. do 2001). Dobitnica je značajnih priznanja: nagrade Radio-televizije Beograd i nagrade Stevan Hristić, 1964, (Sinfonia polifonica, za simfonijski orkestar); Prve nagrade Konzervatorijuma u Fontenblou, Francuska, 1968 (Basma/ Incantattion, za glas i 4 timpana); nagrade SOKOJ-a, 1982 (Malo šaljive varijacije, za klavir); Prve nagrade UKS-a, 1982 (Domaće životinje, za dečji hor s klavirom); Zlatne plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu za pedagoški rad, 1997; Povelje za životno delo Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, 2004.

Kompozitorski opus Mirjane Živković, pored izvesnog broja orkestarskih, koncertantnih i horskih kompozicija, čine kamerna dela različitih žanrova, izvođena u zemlji i inostranstvu. Napisala je i veći broj udžbenika i muzičko-teorijskih radova, među kojima posebno mesto zauzimaju radovi o stvaralaštvu Josipa Slavenskog, čijom se muzičkom zaostavštinom bavila dugi niz godina. Pored nagrađenih, pomenućemo Koncertantne metamorfoze za klavir i orkestar; Adagio i Allegro za obou i gudački orkestar; Dve romantične pesme za mecosopran i kamerni orkestar, Baladu o polju za violinu i kamerni orkestar, Agitato za violinu i harfu, Igru, za mecosopran, flautu i udaraljke; dve Balade za klavir; Letnju noć, za harmoniku; Tri načina, svitu za flautu i klavir, više ciklusa solo pesama i dr.

Pesme o prolaznosti umetnost može da ublaži tužne trenutke u životu. Aleksandar Saša Popović napisao je pregršt uzbudljivih pesama kada je njegova voljena Marica, moja najbolja prijateljica iz rane mladosti, napustila ovaj svet. Odabrala sam dve, čije stihove navodim. Moja muzika, kao i Sašine pesme, njoj su posvećeni.

1. NEMA TE
Iz bola
nemira i straha
budim se bez
daha, bez daha
Nema Te…

Čujem Te
noćima uz
tvoje cveće
Nema Te…

U svitanju zore
čekam Te, čekam Te…
Noć tiha, crna
Nema Te…

2.  PATNJA
Za sve ono što je
prošlo
Za SVE bolne
reči
Za SVA tužna
sećanja
Za SVAKU jaku
reč
Za PREGRŠT ružnih
misli
Za SUMORNE
neprospavane noći

Za SVE mi oprosti
Do moga sudnjeg dana