• Dević Dragoslav
 • Hauber Robert
 • Ilijevski Ilija
 • Karakaš Branko
 • Karlović Ana
 • Marković Milivoje
 • Mikić Vesna
 • Milošević Božidar
 • Pejović Roksanda
 • Petrović Žarko
 • Popović Petar
 • Rambosek Zoran
 • Sabo Andor