Kambasković Rastislav

Kambasković Rastislav, kompozitor i univerzitetski profesor, rođen je u Prokuplju 20. jun 1939. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu završio je studije muzičke teorije (1960/61) i kompozicije (1968/69) kod profesora Vasilija Mokranjca, magistrira je (1976/77) kod profesora Predraga Miloševića. Tokom 1968. usavršavao se na WDR u Kelnu, a 1973. godine bio je na studijskom snimanju u RAI, Italija. Radio je najpre kao horski dirigent u KUD „Žikica Jovanović-Španac“ na Novom Beogradu (1960-61); profesor muzike u Drugoj beogradskoj gimnaziji (1962-64); Radio Beograd: saradnik, kasnije urednik za studijsko snimanje kamerne i vokalno-simfonijske muzike (1964-1988), rukovodilac simfonijuskog orkestra RTB (1970-1976). Od 1988. do 2004. bio je profesor harmonije i analize muzičkog dela na katedri za teorijske predmete na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Od 1992- 1998. godine šef katedre za teorijske predmete FMU u Beogradu. Od 1998 – 2002. godine prodekan za nastavu FMU u Beogradu i FILUM-a u Kragujevcu. Tokom 2002. godine bio je vršilac dužnosti dekana FMU u Beogradu.

Komponovao je orkestarsku, kamernu i vokalno-instrumentalnu muziku.

Nagrade:

Dobitnik je Nagrade BEMUS–a za Offrande i Nagrade Udruženja kompozitora Srbije za kompoziciju Poema lesta. (Ova dva dela kompozitor je kasnije ujedinio u simfoniju Fluidi). Dobio je i nagradu RTV Beograda za kantatu Baština vetrova (1981) na stihove Branka Miljkovića. Dobio je nagradu Udruženja kompozitora Srbije za drugi stav Balkanskog rekvijema „Molitva“ (1982) na stihove Branka Miljkovića. Nagradu Udruženja kompozitora Srbije za klavirski trio Torzo (1975). Nagradu Udruženja kompozitora Srbije za kompoziciju Gospi, madrigal za osmoglasni mešoviti hor (1976).

Kompozicije (izbor):

Solo instrumentalna muzika:
Sonata in G, za violinu i klavir (1964)
Sonata za dve violine (1975)
Šest preludijuma za klavir (1991)

Kamerna muzika:
Ozbiljne varijacije, za flautu i gudački orkestar (1966)
Kvintet drvenih duvačkih instrumenata (1967)
Torzo za klavirski trio, 1975
Kumb, kvintet limenih duvačkih instrumenata (1980)
Skice sa Peštara, za 14 flauta (1988)
Sonata za 4 harfe „Vatra sa Vračara“ (1992)
Lamento za Jefimiju za violončelo i gudački orkestar (1994)

Orkestarska muzika:
Movimento sinfonico, za simfonijski orkestar trojnog sastava (1969)
Fluidi – koreografska simfonija za veliki simfonijski orkestar (1974).
Balkanski rekvijem, za sopran, bariton, dečiji i mešoviti hor i veliki simfonijski orkestarna tekst Branka Miljkovića (1995)

Vokalna muzika:
Lamentoso za sopran i 5 trombona, na tekst Branka Miljkovića (1979)
Pet solo pesama, za bariton i klavir (1980-1995)
Dečije pesme (1981)
Ciganske pesme za sopran i nonet na ciganski narodni tekst (1986)

Horska muzika:
Gospi, madrigal za osmoglasni mešoviti hor na tekst Svetomira Nastasijevića (1977)
Jesen, za četvoroglasni mešoviti hor na teskt Branka Miljkovića (1979)

Duhovna muzika za četvoroglasni mešoviti hor (1993 – 94):
Tebe pojem
Gospodi vozvah
Da ispravitsja
Angel vopijaše

Opera:
Hasanaginica (2001)

Teorijski radovi:

„Dijatonsko – hromatska interakcija u simfonijama Sergeja Prokofjeva“ (1991)
„Savremena muzika u Slovačkoj“ (1992)