Bošnjak Jugoslav

(Rijeka, Hrvatska, 1. januar 1954), kompozitor

E-mail: jbosnjak9@gmail.com

Kompoziciju je diplomirao i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Rajka Maksimovića. Za Gudački kvartet (1978), sa četvrte godine studija, pripala mu je prestižna nagrada Udruženja kompozitora Srbije (UKS) za kamernu muziku. Živi u Beogradu. Dugogodišnji je muzički producent Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije i urednik u Muzičkoj produkciji Radio-televizije Srbije.

Bošnjak se od svojih prvih uspeha u javnosti iskazao kao zaljubljenik orkestarskog zvuka. U najvećem broju njegovih kompozicija zastupljeni su simfonijski orkestar i hor, pojedinačno ili zajedno. To nikako ne znači da nije pisao za manje sastave. Čitav niz zapaženih ostvarenja stvorio je na području solističke i kamerne muzike.

Njegov stvaralački rad može se uslovno podeliti u tri dekade: U prvoj (od 1980–1990), pisao je gotovo isključivo za veliki orkestar: ALEF – simfonijska poema (1980, Oktobarska nagrada grada Beograda 1982. za najbolje radove studenata i nagrada Udruženja kompozitora Srbije (UKS); HIMERA – poema za violinu i orkestar (1984, nagrada UKS); TIBETANSKA KNJIGA – fantazija za veliki orkestar (1985, nagrada iz Fonda Vasilije Mokranjac 1986. i nagrada UKS); UVERTIRA „1453“ (1988, porudžbina Trećeg programa Radio-Beograda); MALI PRINC – koreografska poema (1990). U tom periodu nastaju i baleti: OZIRIS I IZIDA (1986) i KRALJEVA JESEN (1992), postavljen u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u sezoni 1992/93, a potom izveden i na Bemusu 1993.

Posle deset godina komponovanja za simfoniski orkestar, Bošnjak se u 90-im okreće više kamernoj muzici. Nastaju: VILINSKA PESMA – za flautu, violinu, violončelo i klavir (1990); SEĆANJE – za čembalo (1990); SUDBA – za sopran i gudački kvartet; AKVAREL – za dva klavira i udaraljke (1993) i mnoga druga dela pisana za kamerne sastave ili solo instrument. Iz te decenije su i dva velika horska dela: OTKRIVENJE SV. JOVANA – za solo trubu i mešoviti hor (1991) i Oratorijum SVETO JEVANĐELJE PO MARKU – za solo bas, mešoviti hor i veliki orkestar (1995). Između 1990. i 2000. godine komponuje i koncertantna dela: TRI PESME – za trombon i simfonijski orkestar (1992); RAPSODIJU – za violinu i orkestar (1997) te KONCERT – za klavir i gudački orkestar (1998) kojim je otvoren 31. Bemus, 1999. godine.

Novija ostvarenja Jugoslava Bošnjaka, nastala u prvim godinama novog milenijuma su: ISPOVESTI – za klavir (2003); SIMFONIJA-PASAKALJA (2005, koju su izveli Simfonijski orkestar RTS i dirigent Kristijan Evald) i veliki Oratorijum KNJIGA O JOVU – za sopran, bariton, mešoviti hor i veliki orkestar (2006).

Izbor dela:

Orkestarska muzika
Alef, simfonijska poema (1980)
Tibetanska knjiga, fantazija za veliki orkestar (1985)
Uvertira 1453, za pojca i simfonijski orkestar (1988)
Mali princ, koreografska poema za veliki orkestar i obligatno čembalo (1990)
Maska sećanja, za gudački orkestar (1997)
Simfonija-Pasakalja, za simfonijski orkestar (2005)

Koncertantna muzika
Himera, poema za violinu i orkestar (1984)
Tri pesme, za tombon i orkestar (1992)
Rapsodija za violinu i orkestar (1997)
Koncert za klavir u gudački orkestar (1998)

Kamerna i solistička muzika
Preludijum, arija i diptih, za klavir (1975)
Svita za klavir (1976)
Trio-varijacije, za klarinet, violinu i klavir (1978)
Gudački kvartet (1978)
Vilinska pesma, za flautu, violinu, violončelo i klavir (1990)
Sećanje, za čembalo (1990)
Preludijum i arija za Dunav, za sopran, flautu, harfu i gudački kvartet (1991)
Elegija, za klavirski trio (1991)
Sudba, za sopran i gudački kvartet (1991)
Akvarel, za dva klavira, vibrafon i timpane (1993)
Pohvala Manasiji, za harfu i klavir (1994)
Arija, za hornu i klavir (1995)
Ispovesti, za klavir (2003)
Pet minuta za Ljubišu, za flautu i klavir (2010)
Leta, reka zaborava, za klarinet, violinu i klavir (2012)

Muzika za scenu
Oziris i Izida, balet / ili Simfonijska svita Sfinga (1986)
Kraljeva jesen, balet u jednom činu (1992)

Horska i vokalno-instrumentalna muzika
O, beli grade – Apoteoza Beogradu, za mešoviti hor i duvački orkestar (1985)
Otkrivenje Sv. Jovana, za solo trubu i mešoviti hor (1991)
Sveto Jevanđelje po Marku, oratorijum za solo bas, mešoviti hor i veliki orkestar (1995)
Tri sna iz Solomonove Pesme nad pesmama, za sopran, timpane i gudački orkestar (1995)
Gospod je pastir moj (Psalm br. 23), za mešoviti hor (1997)
Teslin spomenik, za flautu, violu i muški hor (1997)
Knjiga o Jovu, oratorijum za sopran, bariton, mešoviti hor i veliki orkestar (2006)

Radiofonska dela
Posmrtna iskustva u Bardou (1990)
Drugi dolazak Hrista (1991)