Bugarinović Ingeborg

(Beograd, 10. jul 1953) kompozitorka, violinistkinja i pedagog

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirala je studije kompozicije u klasi Enrika Josifa i violine u klasi Aleksandra Pavlovića. Član je Udruženja kompozitora Srbije i Kanadske lige kompozitora.

Među brojnim nagradama koje je osvojila su i Oktobarska nagrada Beograda za studente, Nagrada Stevan Hristić za najbolji diplomski rad, Nagrada Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine i Nagrada Međunarodnog takmičenja Makedonske Radio-televizije.

Opus Ingeborg Bugarinović obuhvata dela za različite ansamble, uključujući i ciklus od devet kantata. Sačinila je i brojne transkripcije za repertoar beogradskog ansambla Hor flauta. Njene kompozicije su izvođene i snimane u Srbiji, Velikoj Britaniji, Belgiji, Holandiji i Kanadi.

Trenutno živi u Kanadi i posvećena je kompoziciji i pedagogiji.

Izbor dela:

Čuvari sveta, ciklus pesama za glas i klavir (1974)
Sonata za violinu i klavir (1976)
Koncert za flautu, gudački trio, čembalo i ansambl flauta (1977)
Madrigal, za solo violinu (1978)
Koncert za violinu i orkestar
Sonata za dva violončela (1979)
Frula, za hor flauta, gudački kvintet, kvintet limenih duvača i harfu (1979)
Smrt Crnog Đorđa, za ansambl flauta (1980)
Koralna fantazija, za hor flauta (1980)
Sonata za flautu i klavir
Koncert za klavir, violinu i orkestar
Vukov utuk, triptih za tenor, bariton, flaute, violinu, violu, violončelo, kontrabas i zvona
Jutarnje, kantata za soliste, hor i simfonijski orkestar