Živković Mirjana

(Split, 1935.) kompozitor, muzički pedagog, pisac-teoretičar

Telefon: +381 (0)11 3800 199
E-mail: mirziv@yahoo.fr
Web: www.mirjanaz.com

Mirjana Živković završila je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1964. godine. Školske 1967-68. godine boravila je u Parizu na poslediplomskom usavršavanju kod Nađe Bulanže (Nadia Boulanger) i Olivjea Mesijana (Olivier Messiaen). Magistarske studije kompozicije završila je u Beogradu 1974. godine. Radila je kao profesor u muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu (1964-1976), zatim kao docent, vanredni i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je penzionisana kao šef Katedre za teorijske predmete 2003. godine.

Za svoje kompozicije dobila je nekoliko značajnih domaćih i jednu međunarodnu nagradu. Njen opus, pored izvesnog broja orkestarskih i horskih kompozicija, čine kamerna dela različitih žanrova. Napisala je i veći broj muzičko-teorijskih radova i udžbenika. Za pedagoški rad nagrađena je Zlatnom plaketom Univerziteta umetnosti u Beogradu (1997), a dobitnica je i Povelje za životno delo Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije (2004).

opširnije na website-u www.mirjanaz.com