Hofman Srđan

(4. oktobar 1944, Glina)

Adresa: Milana Rakića 6, 11000 Beograd, Srbija
E-mail: sxh200842@eunet.rs

Rođen 1944. godine u Glini. Studije kompozicije završio 1968. godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Stanojla Rajičića, a potom u istoj klasi i magistrirao 1972. godine. U dva maha bio na kraćim usavršavanjima u inostranstvu, i to: 1974. godine u Darmštatu, a 1975. godine u Štutgartu i Kelnu.

Deluje kao kompozitor, profesor kompozicije, osnivač i šef Tonskog studija FMU. Bavi se i teorijskim radom vezanim za problematiku savremene muzike, te je autor brojnih studija objavljenih u stručnim časopisima i knjige Karakteristike elektronske muzike.

Opus Srđana Hofmana sačinjavaju brojna orkestarska, vokalno-instrumentalna, kamerna, solistička i horska dela, među kojima su mnoga izvođena na vodećim domaćim i inostranim festivalima, kao što su ”Muzički bienale” Zagreb,”Svetski dani muzike” Nemačka, ”Svetski dani muzike” Švedska, ”Festival elektronske umetnosti” Finska,”Svetski dani muzike” Rumunija,Festival elektroakustičke muzike u Buržu i”Bemusu”. Kompozicije Monodrama i Farsa izvođene su kao obavezna dela na međunarodnim takmičenjima Muzičke omladine Srbije.

Hofman je bio član žirija na internacionalnim takmičenjima Muzičke omladine, kao i za nagradu Stevan Mokranjac, dekan Fakulteta muzičke umetnosti (1989-98.), ambasador Srbije i Crne Gore u Južnpj Africi (2002-2006.) i prorektor Univerziteta umetnosti (2007-09.). Jedan je od osnivača i prvi selektor programa Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu i sekretar nacionalne sekcije ISCM.

Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalih i prvih nagrada Tribine kompozitora za delo Koncertantna muzika (1994.) i delo Znakovi (1995.),  nagrade  Mokranjac  za delo „Gledajući u Ogledala Aniša Kapura “ ( 2011.), nagrade Udruženja kompozitora Srbije i Velike plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu.