Vujić Aleksandar S.

(1945, Senta) kompozitor, dirigent i pijanista

Adresa: Tošin bunar 5, 11080 Zemun, Srbija, PAK 200 275
Telefon: +381 (0)11 2100 767
Fax: +381 (0)11 2100 767
E-mail: alvujic@eunet.rs
Web: www.aleksandar-s-vujic.com
Ekskluzivni izdavač: Edition Synkope
Prodaja nota: SYNKOPE VERLAG, MINHEN
SANTA BARBARA MUSIC PUBLISHER
MARK FOSTER MUSIC EDITION

Aleksandar S. Vujić (1945, Senta) je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odsecima za klavir, dirigovanje i kompoziciju. U ovoj ustanovi zaposlen je kao redovni profesor.

Osnivač je kamernog orkestra “Simfonijeta” (Beograd) i Madrigalskog hora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu čiji je umetnički direktor i šef dirigent. Predsednik je Saveza srpskih horova otadžbine i dijaspore.

Njegov kompozitorski opus čine dela od solo instrumenta preko dua, tria, kvarteta do simfonijskog orkestra. Vujićeve kompozicije su izdate u SAD, Nemačkoj, Italiji, Mađarskoj i Srbiji. Ekskluzivni izdavač Vujićevih dela je Synkope Verlag iz Nemačke.

Na velikim međunarodnim takmičenjima u Nemačkoj i Estoniji kompozicija Otče naš (verzija za ženski hor) bila je obavezna kompozicija.

Kao  porudžbina za proslavu 250 godina od smrti J. S. Baha u Nemačkoj, nastala je kompozicija Singet dem Herren za dva hora, koju je na festivalu Schleswig-Holstein 2000. godine izveo hor  „I Vocalisti” .

Njegovim delom Gloria otvoren je Festival horova u Bavarskoj 2000. g. a istim delom je počeo svečani koncert povodom 125. godina muzičke akademije Franc List u Budimpešti (Hochschulmadrigalchor München, dir.  Max Frey).

Vujić je jedini živi srpski kompozitor koji ima odrednicu u Enciklopediji horske muzike 20. veka izdate u Sjedinjenim američkim državama (Choral music in the twentieth century, Nick Strimple Amadeus Press)

opširnije na website-u www.aleksandar-s-vujic.com