Radovanović Vladan

Web: www.vladanradovanovic.rs

Vladan Radovanović (Beograd,5.9.1932). Kompoziciju je diplomirao na Muzičkoj akademiji, u klasi prof. Milenka Živkovića. Učestvovao je u osnivanju Mediale 1958. Inicirao je osnivanje Elektronskog studija Radio Beograda, i njime rukovodio od 1972. do 1999. Godine 1993. osniva otvorenu grupu Sintum.

Nezavisno od avangardnih zbivanja u svetu, stvara u više oblasti: slikanje, komponovanje, književnost, zapisi snova (1953), vokovizuel i projektizam (1954), taktilizam (1956), polimedij i rad s telom (1957), muzika za traku (1960), elektronska (1966) i kompjuterska muzika (1976), kompjuterska grafika (1988). Centralno mesto u njegovoj poetici zauzima sintezijska umetnost. Napisao je preko 250 teorijskih tekstova o novim tendencijama u umetnosti.

Radio je u studijima u Varšavi (1966), Parizu (1969), Utrehtu (1976) i Budimpešti (1987). Održao je 26 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Kompozicije su mu triput predstavljale Jugoslaviju (1969, 1976, 1988) na festivalima Međunarodnog društva za savremenu muziku (SIMC).

Objavio je 11 knjiga, 2 mape, 6 partitura, 2 autorske ploče, 2 kasete i 5 autorskih kompakt diskova.

Dobio je 11 domaćih i međunarodnih nagrada za muziku (među njima su 3 prve nagrade na takmičenjima Jugoslovenska muzika na Radiju, Oktobarska nagrada 1971, II nagrada u Buržu za elektronsku muziku 1979, nagrada Gianfranco Zafrani na Prix Italia 1984, I nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1998), 3 za literaturu (jedna od njih je Nolitova nagrada 1968) i 8 za vizuelne umetnosti (među njima su I nagrada Ministarstva kulture za najbolju multimedijalnu izložbu 1992, I nagrada za video u Sao Paolu 1997, nagrada „Ivan Tabaković“ 2008. i nagrada „Mića Popović“ 2012).

Član je Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja likovnih umetnika Srbije. Od 2001. do 1012. predaje kao profesor po pozivu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Grupa za višemedijsku umetnost. Godine 2005. postao je počasni doktor muzike Univerziteta u Kolumbusu, Ohajo, a 2007 – počasni doktor višemedijske umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.