Nataša Bogojević (1966, Srbija/SAD) diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi prof. Srđana Hofmana. Tokom studija pohađala je kurseve elektroakustičke muzike (u Elektronskom studiju Radio Beograda kod Vladana Radovanovića) i filmske muzike (pod vođstvom Enija Simeona /Ennio Simeon/ u Italiji).  Odmah po završetku studija radila je kao asistent na Katedri za kompoziciju i orkestraciju FMU u Beogradu. Sada živi i radi u Americi, gde od 2003. predaje na De Paul University u Čikagu kao i u svom privatnom studiju Musica Natasha

Bila je jedan od osnivača grupe kompozitora Veličanstvenih Sedam i osnivač grupe Gretchen za istraživanje sinteze muzike i vizuelnih umetnosti.

Njena dela izvođena su na značajnim festivalima među kojima su: Evropski festival eksperimentalne muzike (pod vođstvom Pjera Šefera /Pierre Schaeffer/, Francuska); Beyond Biography, Gaudeamus, New Music in Middleburg (Holandija); Međunarodni festival nove muzike (Slovačka); Europhonia, Gedok New Music (Nemačka); Concerts for Peace (Japan); New Music Forum (Ukrajina); Arrai Music Festival (Kanada); Electro Media Works (Grčka), National Conferences of American Music (USA) itd. Muzika Nataše Bogojević našla se na repertoaru renomiranih solista, ansambala i orkestara u nekadašnjoj Jugoslaviji, Grčkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj, Švajcarskoj, Slovačkoj, širom nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, u Holandiji, Belgiji, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Finskoj, Australiji i Kanadi. Nataša Bogojević je dobitnica više priznanja u zemlji (Nagrada „Josip Slavenski“, Nagrada Radio Beograda, Nagrada Udruženja kompozitora Srbije, Oktobarska nagrada Grada Beograda…) i inostranstvu (Prva nagrada na Uneskovom Rostrumu kompozitora u Parizu za kamernu kompoziciju Formes differentes de sonneries dela Rose+Croix).