Lazarević (Gradimir) Katarina

Katarina (Gradimir) Lazarević, specijalista teorije umetnosti, još za vreme studija iskazala je afinitet prema sintezičnim muzičkim pojavama, što je rezultiralo diplomskim radom Fuzija elemenata seriozne i džez muzike u delu Igora Stravinskog Regtajm za 11 instrumenata, odbranjenim 2002. godine na Odseku za opštu muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na predmetu Harmonija sa harmonskom analizom u klasi prof. Rastislava Kambaskovića.

U fokus svog naučnog istraživanja stavlja džez stvaralaštvo, što se posebno ističe u specijalističkom radu pod nazivom Sinteza elemenata folklora balkanskog podneblja i džeza u harmonskoj dimenziji vokalno-instrumentalnog žanra džez muzike u Srbiji, odbranjenim 2014. godine na odseku za Muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Milane Stojadinović Milić.

Afinitet prema ovoj oblasti proizišao je iz njene angažovanosti kao muzičkog kritičara i urednika emisije Džez scena na Drugom programu Radio Beograda u periodu od 1999. do 2012. godine. U emisijama Ars sonora, U prvih pet, Kulturni krugovi redovno su joj objavljivani kritički osvrti na koncerte beogradskog, niškog i džez festivala u Kanjiži, kao i na niz koncerata na kojima su nastupali domaći i inostrani džez umetnici. U autorskoj emisiji Džez scena gostovali su najugledniji domaći stvaraoci, kao što su Vojislav Simić, Predrag Ivanović, Zvonimir Skerl, Stjepko Gut, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Miloš Krstić, Miloš Petrović, Vasil Hadžimanov, publicista Svetolik Jakovljević i mnogi drugi.

Član je Udruženja kompozitora Srbije- Sekcija muzičkih pisaca, Udruženja novinara Srbije i saradnica je Centra za istraživanje popularne muzike (www.cepom.org).

Od 2004. godine radi kao izvršni sekretar Udruženja kompozitora Srbije.

Priznanja

Povodom 55 godina postojanja Radio Beograda 2, 2013. godine joj je uručena Povelja za uspešnu saradnju, doprinos radio stvaralaštvu i afirmaciju radija, kulture i umetnosti.

Naučni radovi

Istraživački radovi objavljeni su u zborniku radova sa simpozijuma Žene u muzici 2011. godine u izdanju udruženja „Žene u muzici“ iz Kragujevca, člana Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica („Stilska šarolikost poetike Azize Mustafe Zadeh“), kao i u tematskom zborniku sa naučnog skupa Tradicija kao inspiracija u izdanju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci 2015. godine („Balkan džez stil u interpretaciji Vojislava Simića i Stjepka Guta“).

Kontakt: djkethrin@gmail.com