Justina Repečkaite

Justina Repečkaite (1989, Litvanija/Francuska) je kompozitorka i vokalna improvizatorka koja živi i radi u Parizu. Studirala je na Litvanskoj akademiji za muziku i pozorište (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) i Pariskom konzervatorijumu (Conservatoire de Paris), gde je takođe pohađala i nastavu vokalne improvizacije u srednjovekovnoj i savremenoj muzici. Usled velikog interesovanja za srednjovekovnu kulturu, u komponovanju se često služi geometrijskim i matematičkim zamislima.
Njeno delo Chartres (Šartr) za gudački orkestar osvojilo je priznanje Međunarodnog rostruma kompozitorâ (International Rostrum of Composers) 2013. godine kao preporučeno delo, kao i nagradu za najbolje debitantsko delo godine u Litvaniji i objavljeno je u više albuma.
Njenu muziku izvode ansambli kao što su Ensemble Intercontemporain, Ensemble Court-Circuit, Ensemble 2e2m, Collectif WARN!NG, Spectra Ensemble, Moscow Contemporary Music Ensemble i Lithuanian Ensemble Network.
„Muzika Justine Repečkaite u mnogome liči na dijamant. Svojim tvrdim i nepopustljivim oblikom i geometrijskim savršenstvom, ona stvara duboku i upečatljivu lepotu, koja je izdvaja od mnogih kompozitora njene generacije.“ – Ben Lun.

Tapisserie (Tapiserija, 2015) za flautu, klarinet, klavir, violinu i violončelo.
Tapiserija – tkanje u više boja – poslužilo je kao nadahnuće za ovo muzičko delo, koje odlikuje dekorativan i repetitivan karakter. Shodno slikama koje stvara veština tkanja, delo počiva na kompozicionom načelu vezivanja različitih artikulacija zvuka da bi se došlo do vremenskog šarenila boje zvuka, dinamike i ritma. Perkusivna artikulacija klavira orkestrirana je upadima i zatim povlačenjem ostalih instrumenata. Postepeno, nagomilavanje i nadograđivanje pulsa stvara složen ritam i obogaćuje ulogu svih instrumenata ponaosob.