Stanko Simić

Stanko Simić (1987, Srbija). Osnovne studije (klasa Vlastimira Trajkovića) i master studije (klasa Zorana Erića) iz kompozicije završava na FMU u Beogradu 2015. U klasi Zorana Erića upisuje doktorske studije iz kompozicije. Uporedo završava master studije iz klavira u klasi Lidije Stanković (2011) i biva proglašen za studenta sa najboljim uspehom iz glavnog predmeta (nagrada iz Fonda Slobodanke Milošević-Savić, 2010), a par godina kasnije postaje dobitnik nagrade iz Fonda Josip Slavenski Katedre za kompoziciju za delo Talasi (2013). Proteklih godina učestvovao je na seminarima kod eminentnih kompozitora kao što su Luka Frančeskoni (Luca Francesconi), Lari Alan Smit (Larry Alan Smith), Rokus de Grut (Rokus de Groot), Nils Henrik Ashajm (Nils Henrik Asheim), Klemens Gadenšteter (Clemens Gadenstatter), Jan Roben (Yan Robin). Bio je finalista na kompozitorskom takmičenju Kšištof Penderecki – Arboretum (Poljska, 2012), kao i na takmičenju Città di Udine (Italija, 2014). Redovan je član Udruženja kompozitora Srbije kao i SOKOJ-a, a trenutno je zaposlen kao asistent na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu.

Delo Posmatranje neba pisano je za simfonijski orkestar u jednom stavu i pripada žanru simfonijske slike. Kada je u pitanju muzičko vreme, autor ovde naročitu pažnju posvećuje odnosima između aleatoričkih i nealeatoričkih odseka i struktura, ali i ne samo to; najduhovniji momenti u ovom delu (koji u isto vreme predstavljaju i kulminaciju) jesu reminiscencija na duhovnu pesmu Bogorodice Djevo Sergeja Rahmanjinova. Glavnu ulogu u proticanju muzičkog vremena čini smena različitih lajt-motiva kao što su melodijski kvartno-kvintni motiv uspona, fa-mi-re motiv neminovnosti, motiv prisutnosti u deonici klavira itd. Ovi lajtmotivi donekle i jesu povezani sa naslovom dela, ali on za sebe predstavlja samo jednu refleksiju samog autora koji je, u vreme nastanka ovog dela, razmišljao o skrivenim dubinama prirode i čovekovoj nužnoj povezanosti sa njom, kako bi misaonim posredovanjem mogao oslušnuti i doći do sopstvenog glasa – posmatranjem neba.