Džošua Hej

ošua Hej je kompozitor koji živi u Filadelfiji. Njegova dela izvode Daedalus Quartet, ICE, Dal Niente, PRISM, Quatuor Bozzini, kao i solisti ansambla Intercontemporain. Njegova dela predstavljena su na festivalima IRCAM-Manifeste, Nokia Bell Labs, Time of Music, reMusik’s St. Petersburg Music Festival, kao i na American Conservatory in Fontainebleau. Dobitnik je nagrada Barlow Commission, the Martirano Award, kao i rezidencija Copland House and Yaddo. Godine 2014/15. bio je gostujući istraživač na Akademiji Sibelijus u Helsinkiju, kao dobitnik granta Američko-skandinavske fondacije. Odbranio je doktorat iz kompozicije na Univerzitetu u Pensilvaniji 2019. godine.

O delu

afterimage se sastoji od četiri kratka stava, koji se izvode attacca i formiraju neprekinutu celinu. Delo je oblikovano putem vertikalnih linija rezonantne harmonije i horizontalnih linija glisanda. Ove intersekcije kreiraju utisak zvučne skulpture, dodatno istaknut vremenskom dimenzijom. Kratke melodije se postepeno profilišu iz naizgled neizdiferenciranog, proizvoljnog materijala – glisanda. U pokušaju da se razotkriju ove potencijalne energije, motivi se vraćaju sami sebi, urušavaju, zaglavljuju, bivaju zamagljeni, ili lutaju u raznim pravcima. Ukoliko im se omogući dovoljno vremena i ponavljanja, ovi materijali se mogu čuti unutar ili iza drugih materijala, čak i nakon što oni sami nestanu.