Vladimir Tošić

Vladimir Tošić (Beograd, 1949), razvio je bogatu delatnost kao kompozitor, multimedijalni umetnik i profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu (1987–2017).

Dela Vladimira Tošića izvođena su redovno kako na domaćim tako i na stranim koncertnim podijumima: SAD, Nemačka, Argentina, Brazil, Engleska, Francuska…

Kompozicije Vladimira Tošića nalaze se na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD. Posebno se ističe šest autorskih diskova: Melange (2000), Muzika za klavir (2014), Muzika za male pijaniste (2016), Trajanje (2016), Dual (2017) i Retide (2020).

Za svoju kompoziciju Voksal dobio je prvu nagradu na konkursu Thomas Bloch (Pariz, 2000). Dobitnik je treće nagrade na takmičenju za dečiju gitarističku kompoziciju − Gitarrentage für Kinder (Lebah, Nemačka, 2011). Trostruki album Trajanje je dobio nagradu za album godine časopisa Muzika klasika (2017).

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).

Najvažnija dela: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus, Medial

O delu

Kompozicija Medial 12 je nastala u proleće 2020. u vreme velike pošasti. Napisana je za pet klavijatura, a namenjena je prvobitno Ansamblu za drugu novu muziku. Sticajem okolnosti premijera kompozicije će ipak biti na Tribini u varijanti za gudački orkestar.

Delo je nastalo na osnovi slobodno tretiranih medijantnih veza − otuda proističe njen naziv, kroz veoma slobodno variranje početnog harmonsko-melodijskog materijala. Zasnovana je na repetitivno-procesualnoj organizaciji − kao i sve moje kompozicije do danas − a njena glavna osobina je težnja ka maksimalnoj komunikativnosti, uz zadržavanje svih bitnih osobina mog stila. Kompozicija pripada mojoj trećoj stvaralačkoj fazi, koja je počela 2010. godine.