Dragana Jovanović

Dragana Jovanović (1963, Srbija) je doktor umetnosti, zaposlena kao redovni profesor na Katedri za kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dragana Jovanović je eminentna kompozitorka, obimnog opusa, aktivna kako na polju klasične savremene muzike, tako i na polju stvaranja i produkcije popularne i primenjene muzike, sa značajnim iskustvom u orkestraciji, elektronskom mediju, kao i u njihovom kombinovanju. Brojna su izvođenja njenih kompozicija u Srbiji, ali i u Evropi, Kini, SAD, Kanadi i Južnoj Americi. Autor je velikog broja kompozicija za različite ansamble. Imala je četiri autorska koncerta. Koautor je u multimedijalnim projektima. Pisala je muziku za film, teatar i TV, deluje i kao producent. Dobila je više srpskih i međunarodnih nagrada za svoj rad. Bila je član žirija međunarodnih takmičenja u kompoziciji.

O delu

Metamorpholia је kompozicija napisana za violu solo i gudački orkestar sa čembalom. Nastala je na inicijativu mog kolege i prijatelja, izuzetnog violiste Saše Mirkovića, u okviru projekta La Folia. Premijerno je izvedena novembra 2019. godine sa Ansamblom Metamorfozis i dirigentom Ivanom Markovićem.