Nina Perović

Nina Perović (1985, Crna Gora) završila je osnovne i specijalističke studije kompozicije na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi profesora Žarka Mirkovića. Uporedo je studirala klavir: diplomirala je u klasi profesora Aleksandra Serdara, a specijalističke studije je završila u klasi profesora Vladimira Bočkarjova. Zahvaljujući stipendiji Basileus nastavila je studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, u klasi profesora Uroša Rojka, gdje je stekla diplomu Master. Doktorske studije kompozicije je završila u klasi profesora Srđana Hofmana na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Gracu završila je i jednogodišnje stručno usavršavanje u klasi profesora Klausa Langa. Nina Perović komponuje u sferi akustičke i elektronske muzike. U njenom dosadašnjem opusu nalaze se dela za simfonijski orkestar, vokalne i kamerne ansamble, kao i za solističke instrumente (sa elektronikom ili bez nje). Angažovana je na Muzičkoj akademiji u Cetinju kao saradnik u nastavi. Član je Odbora za muzičke umetnosti u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti.

O delu

Kompozicija Blur posvećena je Olgivani Lojd Rajt i inspirisana je radom Georgija Gurdžijeva. Napisana je na stihove Silvije Plat (The Moon and the Yew Tree). Neki od elemenata o kojima je govorio Gurdžijev, kao i Piter D. Uspenski (još jedan od njegovih sledbenika), te Olgivana u svojoj knjizi The Struggle Within, inspirisali su pristup kompoziciji. To se ogleda u tretmanu muzičkog materijala prilikom ponavljanja, u odnosu muzičkih slojeva od kojih je svaki povezan sa nekom od funkcija “mehaničnosti” čoveka, te u samoj dramaturgiji dela. Elektronski sloj (live electronics) obuhvata prethodno snimljen vokal solistkinje na osnovu notnog zapisa, improvizaciju na klaviru, kao i njihovu dalju obradu. Ova kompozicija podstakla je brojne druge procese koji su se razvili kao posledica upoznavanja sa radom Gurdžijeva.