Miloš Raičković

Kompozitor i dirigent Miloš Raičković (1956, Srbija) živeo je u Beogradu, Parizu, Los Anđelesu, Honolulu, Hirošimi i Njujorku, gde sada boravi. U Beogradu je osnovao Ansambl za drugu novu muziku (1977), a takođe je bio i jedan od osnivača orkestra Mladi beogradski filharmoničari, kasnije poznatog kao Filharmonija mladih Borislav Pašćan. Raičkovićeva muzika izvodi se u Evropi, SAD i Japanu.

Miloš Raičković je studirao kompoziciju sa Vasilijem Mokranjcem, Olivijeom Mesijanom i Davidom Del Tredićijem, a dirigovanje sa Borislavom Pašćanom, Pjerom Dervoom i Herbertom Blomštatom.  Diplomirao je dirigovanje u Beogradu, a magistrirao kompoziciju na University of Hawaii. Raičković je doktorirao na City University of New York, a predavao je na više univerziteta u SAD i Japanu.

Raičkovićeva muzika snimljena je na diskovima: New Classicism (Mode Records), na kome Raičković diriguje Moskovskim simfonijskim orkestrom; B-A-G-D-A-D i Far Away (Albany Records). Kritičar Mark Sved karakteriše Raičkovićevu muziku kao „jedinstveni postmoderni odgovor kako na minimalizam, tako i na multikulturalizam”.

O delu

Lovely Permutations, za dva klavira, ili klavir u 4 ruke, je kompozicija napisana za LP Duo (Sonja Lončar i Andrija Pavlović) 2021. godine. LP Duo je premijerno izveo ovo delo u aprilu 2022. godine, u Kaselu, na svom koncertu posvećenom minimalnoj muzici. Ova kompozicija inspirisana je mojim ranim radovima, ciklusom kompozicija Permutacije (1977–1979), napisanim za ansambl klavijatura. U Lovely Permutations koristio sam strukture iz ciklusa Permutacije. Dok su rane kompozicije bazirane na permutacijama šest tonova, u Lovely Permutations tonski materijal je redukovan na pet. Način permutovanja je nekada matematički postupan, a nekada su to slobodne permutacije. Posle ove verzije, napisao sam i verziju Lovely Permutations za 10 izvođača, posvećenu ansamblu iz Kasela, in process.

Moj rani “stil” Permutacija volim da nazivam “Asketski minimalizam“. Te rane kompozicije omogućile su mi da kasnije razvijem moj sadašnji “stil”, Novi klasicizam. Glavna motivacija za pisanje Lovely Permutations bila je želja da se muzika permutacija čuje (i sačuva) u jednoj novoj instrumentaciji, i da se razne strukture iz ranog ciklusa nađu zajedno, kao kolaž, u jednoj novoj, jednostvačnoj kompoziciji.