Poziv na Vanrednu Skupštinu UKS-a

datum slika oktobar 6, 2022

Poštovane kolege,

Posle inspekcijskog nadzora od strane Ministarstva kulture i informisanja, inspektori koji su vršili nadzor su nam naložili da postojeći Statut uskladimo sa Zakonom o kulturi, kao i da donesemo Poslovnik o radu Skupštine. Rok za ceo ovaj proces nam je jako kratak, te smo primorani da sve to uradimo i predamo Ministarstvu do 25. oktobra.

Iz tog razloga, jedini mogući datum za Skupštinu je nedelja, 16. oktobar u 12 časova, u Legatu Josipa Slavenskog, Trg Nikole Pašića 1/V. Pročitaj →