Radenković Milutin
Radeta Zdenko
Radovanović Vladan
Raicki Slobodan
Raičković Miloš
Rajčević Nenad
Repanić Predrag
Ristić Tatjana
Rogulja Milica