Maksimović Georgije
Maksimović Rajko
Maksimović Svetlana
Marinković Milorad
Marković Jug
Matović Marko
Macura Vnučec Svetlana
Mezei Szilárd
Mihajlović Ana
Mihajlović Milan
Mijatović Branislava
Mikićević Vladica
Milanković Vera
Milić Anđela
Milenković Živković Jelena
Milojković Đurić Jelena
Milojković Predrag
Milosavljević Mira
Milosavljević Vladimir
Milošević Milana
Milošević Mijanović Tatjana
Milutinović Sofija
Miljković Vujičić Katarina
Mitrović-Stepanović Marjana
Mladenović Dobrosav
Mutavdžić Jovica