Udruženje kompozitora Srbije

Adresa: Mišarska 12–14, 11000 Beograd
Tel.: ++ 381 11 3340 894
Fax: ++ 381 11 3238 637

Mail udruženja: composas@gmail.com