Osim truda da se ostvarenja članova nađu na koncertnim programima, bilo u organizaciji samog Udruženja, bilo u sastavu redovne sezone orkestara i ansambala, Upravni odbor Udruženja kompozitora Srbije je 1976. godine ustanovio festival Muzika u Srbiji. Cilj festivala, koji je odžavan od 1976-1991. godine u Beogradu i drugim gradovima Srbije, bilo je sistematsko prikazivanje najvrednijih ostvarenja naše muzike, od njenih početaka do savremenog trenutka. To je podrazumevalo podsećanje na zaboravljena dela prošlosti, nove susrete sa klasičnim vrednostima, utvrđivanje ili preispitivanje već stvorenih vrednosnih kategorija ali i otvaranje prostora za afirmaciju novog stvaralaštva i premijerna izvođenja. Uz to su priređivana i prigodna obeležavanja određenih godišnjica (Josipa Slavenskog, Petra Konjovića, Miloja Milojevića, Josifa Marinkovića, Stevana Hristića, Marka Tajčevića, Predraga Miloševića…) koje su pratili i odgovarajući simpozijumi i muzikološke tribine.

Klikom na link ispod možete preuzeti istorijat festivala Muzika u Srbiji.
Istorijat festivala Muzika u Srbiji