Udruženje kompozitora Srbije

Adresa: Mišarska 12–14, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3340 894
Fax: +381 11 3238 637

Mail udruženja: composas@gmail.com

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Katarina Lazarević
E-mail: composas@gmail.com
Tel: +381 11 3340 894