Udruženje kompozitora Srbije

Rade Radivojević, predsednik

Svetlana Savić, potpredsednik

Članovi Upravnog odbora:
Ana Gnjatović, Vladimir Korać, Svetalana Savić, Tatjana Milošević Mijanović, Aleksandar Filipović, Dragoljub Ilić, Nevenka Leković, Rade Radivojević, Biljana Leković, Ivana Miladinović Prica i Ivana Petković Lozo.

Članovi Nadzornog odbora:
Milorad Marinković, Damjan Jovičin i Vladan Vučković Paja.

Statusna komisija:
Rade Radivojević, Miroslav-Miša Savić, Katarina Lazarević, Vladan Vučković Paja i Dragomir Milenković.

Predstavnik UKS-a u Koordinacionom odboru umetničkih udruženja je Dragomir Milenković.