Hrvatsko društvo skladatelja, Cantus d.o.o. objavilo je autorski CD Ivana Božičevića

datum slika decembar 1, 2017

Album je snimljen uživo 17. maja 2016. na koncertu u Dvorani „Blagoje Bersa“ Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Izvođači su članovi ansambla Gradilište- Ana Radovanović, mecosopran, Srđan Sretenović, violončelo i Neda Hofman, klavir; Cantus Ansambl pod upravom Berislava Šipuša i pijanisti Srebrenka Poljak i autor

Više informacija na sledećem linku:

http://cantus.hr/index.php?opt=shop&act=show&id=535&lang=hr