Nacionalna priznanja: Javni poziv 2023.

datum slika novembar 29, 2023

Obaveštavamo članove Udruženja kompozitora Srbije da je Ministarstvo kulture Republike Srbije objavilo Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Javni poziv objavljen je na sajtu Ministarstva kulture Republike Srbije www.kultura.gov.rs

Molimo sve zainteresovane članove Udruženja da predaju svoje prijave sa propratnom dokumentacijom najkasnije do 8. decembra 2023. Prijave pristigle nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se šalju na elektronsku adresu composas@gmail.com kao i lično u prostorijama Udruženja radnim danima  od 11 do 14h.

Uslovi za prijavu kandidata propisani su Javnim pozivom Ministarstva kulture RS.

Na konkurs mogu da se prijave samo lica sa statusom penzionera.

Prijava treba da sadrži:

  • Opširnu profesionalnu biografiju
  • Spisak nagrada i priznanja
  • Dokaze o nagradama i priznanjima
  • Dokaz o statusu penzionera – Rešenje o penziji ili Potvrda PIO fonda– overena fotokopija ne starija od 28.11.2023.
  • Dokaz o državljanstvu – original, ne stariji od 28.11.2023.

Komisija Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja kompozitora Vojvodine, u svojstvu ovlašćenih predlagača za oblast Muzičko stvaralaštvo,  odlučuje o izboru 3 zajednička kandidata (od kojih su 2 iz članstva UKS a 1 iz UKV)  čije  prijave će biti dalje prosleđene Ministarstvu kulture Republike Srbje u propisanom roku do 26. decembra 2023.

Dostavljene predloge razmatra Komisija Ministartsva kulture RS koja  donosi konačnu odluku o dodeli priznanja.