Grgin Ante

(Kaštel Novi, Hrvatska, 3. decembar 1945), klarinetista, kompozitor i pedagog

E-mail: siorodkastela@yahoo.com

Diplomirao je (1969) i magistrirao (1972) studije klarineta na Muzičkoj akademiji u Beogradu, u klasi Bruna Bruna. Dobitnik je brojnih nagrada na jugoslovenskim i internacionalnim takmičenjima. Od 1967. godine bio je stalni član Beogradske filharmonije, a od 1995. je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Ante Grgin komponuje od 1965. godine, najčešće kamerna i koncertantna dela za klarinet, ali i za druge instrumente – violinu, obou, flautu, fagot, hornu, trubu i klavir. Kao i svojevremeno Paul Hindemit, komponovao je sonate za sve duvačke instrumente – od flaute do tube. Njegove kompozicije karakterišu slobodna forma, stilski obrasci simfoniziranog džeza i teme često zasnovane na folklornoj ritmici Balkana. Naglašena melodioznost, kao bitni element njegovog instrumenta, odlikuje i njegove kompozicije.

Grginov opus obuhvata preko 40 kompozicija, od kojih je polovina sa učešćem orkestra. Sve Grginove kompozicije štampala je švajcarska izdavačka kuća Editions Marc Reift.

Izbor dela:

Kalemegdan, svita za simfonijski orkestar
Končertino za klarinet i orkestar
Koncert za klarinet i orkestar
Rapsodija za violinu i orkestar
Fantazija za flautu i orkestar
Tema sa varijacijama (br. 1 i 2), za klarinet i klavir / gudače
Koncertne etide za solo klarinet
Tri kapriča za solo klarinet
Duettino scherzando, za dva klarineta / za dve flaute
Sonate za duvačke instrumente i klavir – za flautu / obou / klarinet / fagot / hornu / trubu / trombon / saksofon / eufonijum / tubu
Rapsodija za klarinet i klavir
Rapsodija za violinu i klavir
Mala priča, za flautu i klavir
Kvintet za klarinet i gudače