Golemović Dimitrije

(Beograd, 3. april 1954), etnomuzikolog i kompozitor

E-mail: disko@beocity.net

Studirao je na Muzičkoj akademiji (Fakultetu muzičke umetnosti) u Beogradu na odsecima za etnomuzikologiju, kompoziciju i solo pevanje. Magistrirao je i doktorirao iz oblasti etnomuzikologije (Narodna muzika Podrinja, 1987). Od 1979. profesor je na Fakultetu muzičke umetnosti; dugogodišnji je šef Katedre za etnomuzikologiju i gostujući profesor na Muzičkoj akademiji u Banjoj Luci.

Golemović svoja naučna istraživanja u muzikologiji temelji na terenskom radu. Obišao je više od šest stotina sela na teritorijama Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i sakupio na hiljade narodnih melodija. Autor je niza naučnih radova i desetak knjiga iz oblasti etnomuzikologije; priredio je dve gramofonske ploče, pet kompakt diskova, a autor je i dve dokumentarne televizijske serije za decu. Učesnik je brojnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, a gostovao je kao predavač u Grčkoj, Austriji i SAD.

Autor je romana Ognjen (2009) i knjige priča za decu Tijani za laku noć (2010).

U kompozitorskom radu najviše je okrenut vokalnoj muzici inspirisanoj folklorom (preko 40 horova), ali se ogledao i u krupnim formama: oratorijumu i operi.

Izbor kompozicija:

Ciganske pesme, za sopran i klavir (1992)
Pesme zavičajne, za sopran i gudački orkestar (1995)
Liturgija pređeosvećenih darova, za tenor, bariton i mešoviti hor (1998)
Hiramov zavet, oratorijum za soliste hor i orkestar (na sopstveni libreto) (2004)
S nami Bog, za bariton i mešoviti hor (2007)
Dečak koji se ničeg nije bojao, opera u sedam slika (na sopstveni libreto) (2007)
Drino, vodo, oratorijum za soliste, mešoviti hor, gudački orkestar i set udaraljki (2011)

Objavljene knjige i studije (izbor):

Narodne pesme i igre u okolini Bujanovca (1980)
Narodna muzika titovoužičkog kraja (1990)
Etnomuzikološki ogledi (1997)
Narodna muzika Jugoslavije (1998)
Refren u narodnom pevanju (2000)
Čovek kao muzičko biće (2006)
Narodni muzičar Krstivoje Subotić (2009)
Pjevanje uz gusle (2010)

Bibliografija svih radova:

Klikom na link ispod možete preuzeti aktuelnu bibliografiju radova.

Dimitrije Golemović – bibliografija