Bogojević Nataša

(Valjevo, 1. januar 1966), kompozitor i pedagog

E-mail: musicanatasha@sbcglobal.net; nbogojev@depaul.edu
Web: www.myspace.com/natashabogojevich

Nataša Bogojević je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti (FMU) u Beogradu završila u klasi Srđana Hofmana. Pohađala je kurseve elektronske muzike (u Elektronskom studiju Radio Beograda kod Vladana Radovanovića) i filmske muzike (u Italiji kod Enija Simeona). Od 1995. živi i radi u Americi. Od 2003. na Univerzitetu De Paul u Čikagu vodi kurseve Razumevanje muzike i Uvod u kompoziciju, a u svojoj privatnoj školi Musica Natasha predaje klavir, teoriju i kompoziciju.

Pre odlaska u Ameriku bila je asistent na Odseku za kompoziciju FMU u Beogradu. Takođe je sarađivala u Redakciji za kulturu TV Beograd. Bila je jedan od osnivača grupe kompozitora Sedam veličanstvenih i osnivač grupe Gretchen za istraživanje sinteze muzike i vizuelnih umetnosti.

Komponuje u sferi akustične, elektronske i kompjuterske muzike kao i u njihovom spajanju u višemedijsku sintezu. Njen opus sadrži dela za simfonijski orkestar, solističke instrumente, kamerne ansamble, horove, vokalnu muziku, baletsku muziku i muziku za film i pozorište.

Dela Nataše Bogojević izvođena su na značajnim festivalima među kojima su: Evropski festival eksperimentalne muzike (pod vođstvom Pjera Šefera, Francuska); Beyond Biography; Gaudeamus; New Music in Middleburg (Holandija); Međunarodni festival nove muzike (Slovačka); Europhonia; Gedok New Music (Nemačka); Concerts for Peace (Japan); New Music Forum (Ukrajina); Arrai Music Festival (Kanada); National Conferences of American Music itd. Muziku Nataše Bogojević izvodili su renomirani solisti, ansambli i orkestri u nekadašnjoj Jugoslaviji, u Grčkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj, Švajcarskoj, Slovačkoj, širom nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, u Holandiji, Belgiji, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Finskoj, Australiji i Kanadi. Njena biografija pojavila se u knjizi The World of Women in Classical Music autorke En K. Grej (Anne K. Gray, Seven Locks Press, 2007).

Nataša Bogojević je dobitnica više priznanja u zemlji (Nagrada Josip Slavenski, Nagrada Radio Beograda, Nagrada Udruženja kompozitora Srbije, Oktobarska nagrada Grada Beograda za stvaralaštvo mladih 1994. za delo Circulus vitiosus) i u inostranstvu (Treća nagrada za mlade i plasman među Deset najboljih na Uneskovoj Tribini kompozitora u Parizu 1991. za kamernu kompoziciju Formes différentes de sonneries de la Rose+Croix).

O stvaralaštvu Nataše Bogojević, Zorica Premate piše:

Nataša Bogojević pripada generaciji kompozitora rođenih u drugoj polovini 60-ih godina koja je svoj prvi muzički izraz potpuno prirodno formirala u okvirima postmoderne. Pod uticajem različitih muzika, počev od one koje su 80-ih pisali njihovi profesori na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, preko slobodnog i neopterećujućeg uvida u dela istorije muzike, pa do džeza i, naročito, zvuka pop kulture, ta se generacija postavila prema muzici kao prema fascinantnom zvučnom arhivu u kome leže tonske besede kao izazovi za preformulacije, citate, parafraze… uopšte, razne intermuzičke komunikacije. Tako se u zvuku Nataše Bogojević pojavio muzički materijal iz različitih vremenskih i kulturoliških određenja i profila, kao dijahronijski ili sinhronijski kolaž, kao odraz mešavine stvaralačke radoznalosti i retrospektivnosti. U svom odnosu prema već postojećoj muzici kao prema kulturnoj činjenici, kroz svoja dela Nataša Bogojević je, između ostalog, iskazivala vlastiti stav u rasponu od konfrontacije do komplementarnosti, od pobune i negacije do prihvatanja, fascinacije i nove elaboracije.Među prvim postmodernim stavovima mlade kompozitorke bio je dvostruki, kontradiktorni odnos prema avangardi. Koristila je mnoge izume i tehnike avangarde ali na nivou tehnološkog postupka dok je njen iskaz, semantizovan novim, postmodernim ključevima bio i ostao antiavangardan. Nataša Bogojević vidi muziku pre svega kao kulturnu činjenicu, kao fenomen života koji stalno stupa u najrazličitije kontakte sa ostalim činiocima kulture, drugim umetnostima i sa samom sobom, koji stalno „pliva” i „lebdi” između eklektike i autentičnosti, poetike i poetičnosti, metonimije i metafore.

Izbor dela:

Putovanje po gramatici / A Journey Through Grammar, ciklus pesamaza mecosopran i klavir – na stihove Jovana Ćirilova (1983)
Putovanje po gramatici, za eksperimentalno muzičko pozorište Gretchen (1984)
Nepostojano A, za mešoviti hor – na stihove Jovana Ćirilova (1984)
La Nostalgia dell’ Infinito / Nostalgija za beskonačnim, za flautu i klavir (1985, revidirano 2007)
La-Da-Nja / Pa-Sto-Ral, za eksperimentalno muzičko pozorište Gretchen (1986)
Full Moon Circle of Ground / Pun mesec kruži oko Zemlje, za elektroniku i pet grupa ženskih glasova na vizuelnu poeziju Ričarda Longa (1986/87)
Orfejev san / The Dream of Orpheus, za violončelo i orgulje (1986/87)
Formes différentes de Sonneries de la Rose+Croix / Različiti vidovi zvučanja Ruže+Krsta, za klavir, preparirani klavir i čembalo (1986/87, revidirano 2007)
Sonoritet dinamičkog srca / Sonority of Dynamical Heart, za čembalo (1989)
L’incertezza del Poeta, za violončelo solo (1993, revidirano 2007)
Oratorio, za sopran, flautu, violinu, violu, violončelo i oratora (2005, revidirano 2008)
Consolation Disappointment (C/D) / Uteha u razočarenju, za gudački kvartet ( 2007)
The Émigré’s Waltz – A Collection of American Furniture Music Pieces / Emigrantski valcer – zbirka komada američke muzike za nameštaj, za flautu, klarinet, udaraljke, klavir, violinu i violončelo (2007)
Bajalica / Healing Charm, za flautu, klarinet, saksofon (jedan izvođač), elektroniku i film (2007)
Bajalica, za kamerni ansambl/orkestar (flauta, klarinet, saksofon, violina, viola, kontrabas) elektroniku i film (2008)
Le beau est toujours bizzare / Lepota je uvek bizarna, za muški sopran, bariton, violončelo i klavir (2008)
Virtuelna uvertira, za simfonijski orkestar (2009)
Kolo, za klavir (2009)
Four Ages Through a Mirror / Četiri životna doba u ogledalu – ciklus pesama za sopran i klavir na stihove Hurta Mek Dermota (2012)
DeP-Auld Lang Sine, za klavir (2012)

Filmska muzika
Elektra, televizijska drama (TV Beograd, 1994)
Geto, tajni život grada, dokumentarni film (Radio B92, 1996)
Where It Gets You (Bad Penny Films, SAD, 2005)
Blackmail (Fergus Films, SAD, 2010)
The Dream Play (Life Is A Dream Production, SAD, 2011)

Balet
Dom Bernarde Albe (Beograd, 1990)
Slika Dorijana Greja (Beograd, 1991)

Scenska muzika
Mala krila / Little Wings Chamber Opera (Pozorište lutaka, Rijeka, 1989)
Kod večite slavine (Pozorište Sterija, Vršac, 1988
Kukurikuuuuuu (Pozorište lutaka, Rijeka, 1990)
Medved s ružom (Pozorište Duško Radović, Beograd, 1990)
Noć ludaka u Gospodskoj ulici (Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, 1994)
Plava ptica (Pozorište lutaka, Niš, 1991)
Sad se smej, Sotire (Pozorište Joakim Vujić, Kragujevac, 1992)
Milena Jesenska (Scena Bojan Stupica, Beograd, 1992)
Čudesna zvezda (Pozorište Duško Radović, Beograd, 1993)
Čikaške perverzije (Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, 1994)
Birds / Ptice (TUTA Theatre, Čikago, 2005)
A Still Life in Color / Mrtva priroda u boji (TUTA Theatre, Čikago, 2005)
Medea / Medeja (Back Stage Theatre, Čikago, 2006)

opširnije na internet stranici: www.myspace.com/natashabogojevich