Stefanović Ivana

E-mail: contact@ivanastefanovic.com
Web: www.ivanastefanovic.com

Ivana Stefanović je studirala violinu i kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti (FMU) u Beogradu.

Kompozicije Ivane Stefanović javno se izvode od 1966. godine.

1979-1981. kao stipendista francuske vlade, specijalizira na Instititutu za istraživanje i koordinaciju Akustika/Muzika IRCAM u Parizu. Od 1968. radi na programima Radio Beograda. Od 1970. pa nadalje redovno sarađuje, uređuje, autorski priprema i vodi emisije iz kulture u Redakciji za kulturu i Muzičkom programu Televizije Beograd. Od 1975. zaposlena je kao muzički urednik u Dramskom programu. 1985. prvi urednik Radionice zvuka Dramskog programa a potom glavni muzički urednik Prvog programa Radio Beograda do 1991.

Od 1992-1995. drži predavanja na predmetu Primenjena muzika na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. 2000. i 2001. drži predavanja u Centru za ženske studije. 1995-1999. živi u Damasku (Sirija), 2001-2005. u Ankari (Turska), trenutno (2009-2011) u Bukureštu (Rumunija).

2001. direktor je programa za kulturu u Fondu centar za demokratiju. U periodu od 2001-2006. umetnička direktorka festivala Beogradske muzičke svečanosti (Bemus). 2007-2008. državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije.

Kompozicije Ivane Stefanović izvođene su u mnogim zemljama kao i na fesivalima: Gaudeamus, Bemus, Muzički biennale Zagreb, Helsinski Binennale, Međunarodna tribina kompozitora Beograd, Tribina skladatelja Pula, Bitef, Wings of sound, RomaEvropa, Madrid-Svetska prestonica kulture, Prix Italia, Music Harvest Odenze, International New Music Week u Bukureštu i drugi.

Autorka se bavi graničnim muzičkim oblastima, radiofonijskom muzikom kao i scenskom muzikom. Radila je muziku za više od četrdeset pozorišnih predstava u beogradskim pozorištima, u Osijeku, Celju, Novom Sadu, Budvi…

Objavila je knjigu proze Put za Damask (Geopoetika, 2002) i knjigu eseja Muzika od ma čega (Arhipelag, 2009).

Ivana Stefanović piše o muzici i kulturi uopšte i objavljuje u brojnim novinama i časopisima.

Za svoj rad Ivana Stefanoivć dobila je priznanja i nagrade (izbor):

Za izuzetan doprinos radiofoniji 2010. je dobila Plaketu Vitomir Bogić za životno delo. Nagradu Stevan Mokranjac za kompoziciju „Neobične scene na Homerovom grobu u Smirni – novi prilozi za Hansa Kristijana Andersena” (2008.), Nagradu Miloš Crnjanski za knjigu „Put za Damask” (izdanje Geopoetike, 2002), Sterijinu nagradu za muziku u pozorišnoj predstavi „Turneja” (Novi Sad, 1997), Prvu nagradu na Međunarodnoj tribini kompozitora (Novi Sad, 1993) za „Četiri noćna zapisa”.

Osim ovih, ima i dva priznanja Fonda za kulturu Skupštine grada Beograda za autorski koncert (1994) i balet „Isidora” (1992); Nagradu SLABBESZ (Austrija, 1993) nagrada na FEDOR-u 1991, 1992, 1993; Oktobarsku nagradu za stvaralaštvo mladih (1976); Nagradu Jean Antoine–Triômphe varitété (Monte Karlo, 1974).

Među najvažnije kompozicije Ivane Stefanović spadaju:

Duboki do – priča o zvonu, za elektroniku i jednogmultiinstrumentalistu, 2011.
Pesnik ustaklenoj kutiji – bajka, za sopran i kamerni orkesar, 2010.
Neobične scene na Homerovom grobu u Smirni– novi prilozi za Hansa Kristijana Andersena, za solo flautu i kamerni ansambl, 2005.
Drvo života, za gudački orkestar, 1997.
Play Strindberg, za gudački kvartet, 1993.
Lacrimosa, radiofonska drama, 1993.
Isidora, tape-music, 1992.
Metropola tišine Stari Ras, radiofonska poema, 1992.
Uspavanke, za mecosopran čembalo i gudački orkestar1987.
Tumačenje sna, za flautu, magnetofonsku traku, ženskigovorni glas i scensku kretnju (ili flautu i magnetofonsku traku), 1884.
Inkantacije, za sopran ikamerni orkestar,1978.

Opširnije na sajtu: www.ivanastefanovic.com