Bogdanović Dušan

(Beograd, 11. februar 1955), kompozitor, gitarista i pedagog

E-mail: dusanbogdanovic@aol.com
Web: www.dusanbogdanovic.com

Posle srednje Muzičke škole „Josip Slavenski“ u Beogradu, studirao je i diplomirao na Ženevskom konzervatorijumu – kompoziciju i orkestraciju u klasama Pjera Vismera (Wissmer) i Alberta Hinastere (Ginastera), a gitaru u klasi Marije Livije Sao Markos (São Marcos). Na Međunarodnom konkursu u Ženevi 1975. osvojio je Prvu nagradu, a 1977. je održao veoma hvaljen resital u njujorškom Karnegi holu. Predavao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (1986–1988). Koncertnu, kompozitorsku i pedagošku karijeru nastavio u SAD, gde je bio profesor gitare na Univerzitetu Južne Kalifornije i na Konzervatorijumu San Franciska (1990-2007). Trenutno predaje na Konzervatorijumu u Ženevi.

Komponuje najviše za gitaru i ostvaruje originalnu sintezu klasične, džez i etno-muzike.

Snimio je preko dvadeset albuma. Njegovi teorijski radovi o gitari uključuju Poliritmičke i polimetričke studije i Kontrapunkt za gitaru. Autor je zbirke eseja Ex Ovo: vodič za zbunjene kompozitore i improvizatore (Ex Ovo: a guide for perplexed composers and improvisers(2006). U pripremi je udžbenik Harmonija za gitaru.

Dušan Bogdanović je učesnik internacionalnih multidisciplinarnih projekata.

Izbor dela:

Za solo gitaru:
Sonata br. 1 (1978)
Šest dečjih komada (Six pièces enfantines, 1978)
Pet prolećnih minijatura (Cinq miniatures printanières, 1979)
Džez sonata (Jazz Sonata, 1982)
Sonata br. 2 (1985)
Poliritmičke i polimetričke etide (Polyrhythmic and Polymetric Studies, 1990)
Raget br. 2 (Raguette no. 2,1991)
Šest balkanskih minijatura (Six Balkan Miniatures,1991)
U zimskoj bašti (In Winter Garden, 1996)
Tri ričerkara (Three Ricercars, 1998)
Triptih u spomen na Garsija Lorku (Triptico en Omenaje a Garcia Lorca, 2002)
Himna muzi (Hymn to the Muse, 2003)
Fantazija u spomen na Morisa Ohanu (Fantasia, hommage a Maurice Ohana, 2009)

Kamerna muzika sa gitarom:
Sonata fantazija za dve gitare (1990-91)
Pesma nad pesmama, za dve gitare (Canticles, 1998)
Perselova grobnica, za dve gitare (Tombeau de Purcell, 2004)
Trio, za tri preparirane gitare (1989)
Lirski kvartet, za četiri gitare (1993)
Codex XV323A, za četiri gitare ili ansambl gitara (1998)
Četiri intimna komada, za violončelo i gitaru (Quatre pièces intimes, 1980)
Snežna kraljica, muzička bajka prema Andersenu, za ansambl gitara i naratora (The Snow Queen, 2008)
Čista zemlja, za glas, flautu i gitaru (Pure Land,1981)
Vrana, za glas, flautu, kontrabas i gitaru (Crow, 1990)
Pet pesama na stihove Gabrijele Mistral, za glas i gitaru (1991)
Metamorfoze, za harfu i gitaru (Metamorphoses,1993)
Kao niz ogrlica od žada, šest izvornih američkih pesama za glas i gitaru (Like a String of Jade Jewels, 1994)
Pa ipak…, za flautu, koto i gitaru (ili flautu idve gitare) (And Yet…, 1997)
Sevdalinka, za dve gitare i gudački kvartet(1999)
Vizantijska tema sa varijacijama, za gitaru i gudački kvartet (Byzantine Theme and Variations, 2002)
Igre (na stihove Vaska Pope), za glas, flautu, gitaru, kontrabas i udaraljke (Games, 2002)

Koncertantna muzika:
Koncert za gitaru i gudački orkestar (1979)
Molitve, za dve gitare i gudački orkestar (Prayers, 2005)
Kaleidoskop, koncert za gitaru i kamerni ansambl (Kaleidoscope, 2008)

opširnije na internet stranici www.dusanbogdanovic.com