Trišić Ivana

e-mail: composas@gmail.com, vanjatrisic@gmail.com

TTRIŠIĆ, Ivana (Beograd, 10. maj 1945), muzikolog. Diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti temom „Psihoanaliza i muzika“. Godine 1979/80. bila na usavršavanju u Parizu kao stipendista Francuske vlade. Od 1977. do 2004. godine radi na Trećem programu Radio Beograda kao saradnik, urednik muzičke redakcije i glavni i odgovorni urenik celog programa. Godine 2005. izabrana za glavnog muzičkog urednika Radio Beograda, na kom mestu je ostala do odlaska u penziju. Od 1989. do 1992. predstavnik je jugoslovenskih radio–stanica pri Evroradiju. Od 1991. do 2000. je umetnički direktor festivala Beogradske muzičke svečanosti. Godine 2002/2003. je selektor u oblasti muzike za dodelu stipendije mladim talentima iz Kraljevskog fonda Karađerđevića. Godine 2004. umetnički direktor festivala Mokranjčevi dani u Negotinu. Od 2007. je na funkciji predsednika Udruženja kompozitora Srbije.

Bila je član žirija: Festivala dokumentarne radio–drame, žirija za nagradu „Najtalentovaniji mladi umetnici“, nagradu „Mokranjac“, nagradu Grada Beograda i međunarodnih žirija za nagrade Prix Monaco i Prix Italia.

Muzičke kritike i eseje objavila je na Trećem programu Radio Beograda, u listu „Politika “, časopisima „Zvuk“, „Pro Musica“, „Muzički talas“, u „Književnim novinama“, „Književnoj reči“, „Dugi“, „Susretu“, „Les affiches de Grenoble et du Dauphiné“, „International musical guide“, „Kirche und rundfunk“.

Nagrade i priznanja:

 • Oktobarska nagrada Grada Beograda za studente, 1976.
 • Godišnja nagrada Radio Beograda, 1982. za radiofonsku emisiju Umetnost interpretacije.
 • Nagrada na Takmičenju jugoslovenskih radio–stanica u Ohridu, 1983. za radio–emisiju Prvi koraci kompozitora Vuka Kulenovića.
 • Nagrada Prix Italia na istoimenom međunarodnom festivalu, Palermo 1983. za radio–igru Ono malo čega se sećam.
 • Priznanje Nemačke akademije za dramsku umetnost, za najbolju radio–igru emitovanu na mreži nemačkih radio–stanica u januaru 1984. za radio–igru Ono malo čega se sećam.
 • Treća nagrada Međunardnog tamičenja na temu Stara muzika, u organizaciji Radio Inzbruka, 1991. za radio–emisiju o srpskoj srednjovekovnoj muzici.
 • Godišnja nagrada RTS 1993. za ideju, koncepciju i voditeljski tekst koncerta iz ciklusa Evro Radija pod nazivom Stara srpska muzika i njen odjek u delima savremenih srpskih kompozitora.
 • Diploma Udruženja kompozitora Srbije za doprinos razvoju srpske muzike, 1995.
 • Zlatna značka Kulturno–prosvetne zajednice Srbije, 1996.

Izbor iz bibliografije:

 • Pasternak i muzika, esej, „Zvuk“ br. 71, Beograd 1967
 • Frederik Šopen kao oralno uslovljena ličnost, ogled, „Književna reč“, oktobar 1976
 • Muzičke teme Isidore Sekulić, esej, „Treći program“ br. 39, Beograd 1977.
 • Opera „Kralj smrti“ Đerđa Ligetija, esej, „Treći program“ br. 51, Beograd 1981.
 • O muzičkom teatru, esej, „Treći program“ br. 57, Beograd 1983.
 • O partituri radio igre „Ono malo čega se sećam“, „RTV teorija i praksa“, Beograd, zima 1983.
 • Ankoku Buto — igra tame, esej, „Treći program“ br. 76, Beograd 1987.
 • Radiofonska muzika na Festivalu „Prix Italia ’92, „Književne novine“, Beograd, 15. novembar 1992.
 • Bendžamin Britn — „Ratni rekvijem“, esej, programska knjižica za kocert održan u Centru „Sava“, Beograd, 9. novembra 2002.
 • 39. beogradske mizičke svečanosti, esej, „Treći program“ br. 135–136, Beograd 2007.
 • Brojni prikazi savremene muzike domaćih i stranih autora emitovani na Trećem programu Radio Beograda.