Božić Svetislav

(Loznica, 22. maj 1954), kompozitor, teoretičar muzike i pedagog.

Web: www.svbozic.com

SANU: www.sanu.ac.rs

Diplomiraoje i magistrirao na Odseku za opštu muzičku pedagogiju Fakulteta muzičke umetnostiu Beogradu (FMU) u klasi RadomiraPetrović. (1977/1979). Na toj ustanovi je 1980. postao asistent, a od 1999. je redovniprofesor.

Njegovostvaralaštvo se zasniva na očuvanju i obnovi dva vitalna polja muzičke tradicije:duhovnog i svetovnog, pre svega u žanrovima horske i orkestarske muzike. Glavnikoreni Božićeve duhovne i svetovne horske muzike, koja je u njegovom stvaralaštvudominantna, jesu folklor i Mokranjčeva tradicija. Za nastanak jednog broja horskihkompozicija značajan podsticaj su mu i književna dela srpskih pisaca (Despot StefanLazarević, Gavril Stefanović Venclović, Milorad Pavić, Miloš Crnjanski, Jovan Dučić,Dejan Medaković i Milutin Bojić). Među tim delimasu: Serbija, Vrata spasa,Plava grobnica, Serbijo iže jesi – Hilandarski palimpsest, Svetosimeonska pletenica,Jutrenja iz Hercegovačke Gračanice... U oblasti duhovnemuzike najpoznatija su mu dela za mešoviti hor: Liturgija sv. Jovana Zlatoustog, Opelo u gis-molu, Vsenoćnobdenije, Strasna sedmica, Svenoćno bdenije,Nebesna liturgija i Duhovna lira vladikeNikolaja Velimirovića. Komponuje i horsku, vokalno-simfonijsku, simfonijsku(dvadesetak opusa, pretežno simfonijskih poema i koncertantnih dela), kamernu isolističku muziku.

Bavi sei teorijskim radom, posebno pitanjima vezanim za modalni sistem mišljenja. Njegovumetnički kredo, očigledan u pomenutim delima, zasniva se na ličnoj reviziji muzičkeosećajnosti pravoslavlja.

Izuzevu domovini, muzika Svetislava Božića izvođena je i u Engleskoj, Ukrajini, na Kipru,u Grčkoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Italiji, Švajcarskoj, Francuskoj, Španiji, Belgiji,Nemačkoj, Portugaliji, Japanu, SAD i naročito u Rusiji. Njegova dela bila su naprogramima Hora i orkestra Glinka KapeleSankt Peterburga (dirigent Vladislav Černušenko), Muškog hora iz Sankt Peterburga,Ukrajinskog nacionalnog filharmonijskog orkestra iz Zaporožja, kao i ansambla Oxford Philomusica u Londonu (čiji jepokrovitelj Vladimir Aškenazi).

Dela sumu objavljena na brojnim nosačima zvuka, među kojima je deset autorskih CD-ova.

Božićje dobitnik niza nagrada među kojima su: Oktobarska nagrada grada Beograda za stvaralaštvomladih (1980) i Oktobarska nagrada 1995. za autorski koncert, desetak prvih nagradaUdruženja kompozitora Srbije odnosno Jugoslovenskih horskih svečanosti u Nišu(1982–1992), Nagrada Fondacije Braća Karić u blasti kulture i umetnosti (1997) iVukova nagrada za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji isvesrpskom kulturnom prostoru (2007)

Izbor dela:

Instrumentalna muzika
Lirika Atos,a za klavir,1988.
Četiri strofe, za dvaklavira i gudače, 1987.
Igra sa Radočela, simfonijskapoema, 1988.
Kapadokijsko bdenije, poema za klavir i orkestar, 1991.
San gospodara svetlosti, za dva klavira (posvećeno Nikoli Tesli), 1994.
Pelagonijska molitva, za violinu i gudače, 1994.
Napevi Bagrdana, za klavir i gudače, 1994
Raški mozaik, koncertza klavir i orkestar, 1996.
Raški mozaik, koncertza klavir i orkestar, 1996.
Lazarevo bdenije, koncertza trubu i simfonijski orkestar, 1996
Bagdala – Lazarička jutrenja, poema za klavir i orkestar, 1997.
Metohijska pojanja, poema za klavir i orkestar, 1998.
Veličanije, simfonijska poemaposvećena senima Nikole Tesle, 1998.
Poslednja ljubav uCarigradu, simfonijska poema (prema romanu Milorada Pavića),1998.
Konji Sv Marka, simfonijskaslika za orkestar, 2000.
Bizantijski mozaiku devet slika, za klavir, 2000.
Petrogradski mozaik, koncertza violinu i orkestar, 2002
Antifon Georgija Brankovića, poema za orkestar,2003.
Tri obraćanja minulom, za čembalo, 2003.

Horska muzika
Hilandarski palimsest, za mešovitihor, 1988.
Liturgija sv. JovanaZlatoustog, za mešoviti hor, 1992.
Opelo u gis-molu, za mešoviti hor, 1993.
Vsenoćno bdenije, za mešovitihor, 1994.
Strasna sedmica,za mešoviti hor, 1995.
Nebesna liturgija, za mešovitihor, 1999.
Duhovna lira vladikeNikolaja Velimirovića, za muški hor, 1999.
Liturgija sv. JovanaZlatoustog, za mešoviti hor, 2000.
Liturgija sv. JovanaZlatoustog, za muški hor, 2002.
Praznično večernje, za mešovitihor, 2002.

Vokalno-instrumentalnamuzika
Oktobarske himne, poema za hori orkestar, 1985.
Seobe, za mešoviti hori orkestar (Crnjanski), 1992.
Slovo ljubve, za mešoviti hor i orkestar (Stefan Lazarević),1993.
Molitva Račana, za hori orkestar (Venclović, Pavić) 1995.
Lament nad Beogradom, za soliste, mešovitihor i gudače (Crnjanski), 2000.

Opširnije na www.svbozic.com