Banović Božo

(Loznica, 27. jun 1963), kompozitor

Sajt: www.bozobanovic.net
Kontakt: forma

Diplomirao je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a studirao je u klasama Rajka Maksimovića i Vlastimira Trajkovića. Njegova dela su izvođena na Tribinama kompozitora u Beogradu, kao i na festivalima Obzorja na Tisi u Novom Bečeju, Guitar Open Festival u Subotici, te u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Slovačkoj, Španiji, Južnoafričkoj Republici, Australiji, Rusiji i SAD. Bavi se pedagoškim radom i nastupa kao klavirski saradnik.

Izbor dela:

Skerco, za flautu i klavir (1986)
Prvi gudački kvartet (1992)
Dve pesme Emili Dikinson, za sopran, flautu, hornu, gudače i klavir (1995)
Epitafi (Duška Kisin), za sopran i klavir (1999)
Tri pesme (Duška Kisin), za sopran i klavir (2000)
Tamo i nazad, za flautu i klavir / gitaru (2001)
Roboti, za violinu i klavir (2002)
San (Duška Kisin), za glas i klavir (2003)
Sonata za klarinet i klavir (2008)
Četiri kraja kraljevstva, za flautu i gitaru (2008)
Pesme zdesna nalevo (Dragoslav Andrić), za mešoviti hor (2008)
Mesto vredno posete, za gudački orkestar (2009)
Drugi gudački kvartet (2009)
Koncert za klavir i orkestar (2010)
Prolećna pesma (Desanka Maksimović), za sopran, flautu i klavir (2011)
Trio za flautu, klarinet i klavir (2011)
Sunce (Marijana Ajzenkol), za meštoviti hor, 2011
Dva komada za duvački kvintet (2012)
Odmrzavanje, za dve violine i klavir (2013)
Ne-suviše-blistavo more, za obou, violončelo i harfu (2013)
Sonnet 60 of William Shakespeare, za sopran, mecosopran, alt i violončelo (2014)
Actum agere, za gudački orkestar (2014)
Novembar, za kvartet saksofona (2014)
Jezero (Duška Kisin), za sopran i simfonijski orkestar (2015)
Helianthus, za simfonijski orkestar (2015)
Gnomon, za simfonijski orkestar (2016)
Klavirski trio br. 1 (2017)
Pet letnjih pesama (Duška Kisin), za mešoviti hor i simfonijski orkestar (2017)
Treći gudački kvartet (2017)
Sonata za violinu i klavir (2018)
Planine, za klavirski kvintet (2018)
Sonata za flautu i klavir (2019)
Solis ortus, za gudački orkestar (2020)
Klavirski trio br. 2 (2021)

Note se mogu nabaviti na www.universaledition.com