Despić Dejan

(Beograd, 11. maj 1930), kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog

Adresa: Čarlija Čaplina 38, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2762 950
E-mail: dedespic@ptt.rs
Web: www.dejandespic.com

Studije muzike završio je 1955. godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu: kompoziciju kod Marka Tajčevića a dirigovanje kod Mihajla Vukdragovića. Predavao je teorijske predmete u Muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu od 1956. do 1965, a od 1965. do odlaska u penziju (1995) na beogradskoj Muzičkoj akademiji (od 1973. Fakultetu muzičke umetnosti). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je od 1999. do 2011. bio i sekretar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti.

Komponovao je više od 230 opusa u svim žanrovima. Glavninu Despićevog stvaralaštva čine koncertantna muzika, kamerna i klavirska dela, dela za druge solističke instrumente i solo pesme. Mnoga postoje u raz­nim varijantama. Njegovu muziku krase jasnoća forme, vedrina i spontanost. „Po temperamentu izraziti lirik, Despić pripada onim kompozitorima koji ne tragaju za novim zvukom po svaku cenu, već teže sintezi tradicionalnih i savremenih vrednosti, premda pri tom, nužno, prolaze određeni put evolucije ka smelijim izražajnim sredstvima. Njegovo je opredeljenje najbliže neoklasicizmu, a glavna je pažnja posvećena sadržajnoj i tehničkoj doteranosti dela, izrađenih s puno mere, ukusa i brižljivog cizeliranja.“ (Leksikon jugoslavenske muzike, Zagreb, 1984)

Despić je i autor naučno-teorijskih radova i brojnih udžbenika, povezanih sa pedagoškom delatnošću. Među značajnije napise ubrajaju se trodelna naučna studija o (klasičnom) tonalitetu (sasvim originalna Teorija tonaliteta; Opažanje tonaliteta; Kontrast tonaliteta), udžbenici namenjeni učenicima srednjih muzičkih škola (Osnovi nauke o muzici; Muzički instrumenti; Uvod u savremeno komponovanje) i studentima muzičkih fakulteta (Teorija muzike; Harmonska analiza; Harmonija sa harmonskom analizom; Melodika; Dvoglas; Višeglasje; Višeglasni aranžmani; Muzički stilovi; Muzički instrumenti), kao i prevodi stručne literature (C. Kohoutek: Tehnika komponovanja u muzici XX veka; F. Dudka: Osnove notografije). Saradnik je brojnih časopisa i radijskih programa, kao i pisac više obimnih jubilarnih monografija – Mokranjčevi dani (25 godina), Beogradske muzičke svečanosti (30 godina), Beogradska filharmonija (75 godina), Muzička škola „Mokranjac“ (100 godina).

Dobitnik je Nagrade Stevan Mokranjac za 2005. godinu, za Diptih za engleski rog i kamerni orkestar, op. 166.

Kompozicije Dejana Despića objavljene su na tridesetak diskografskih izdanja, uključujići dva autorska diska: Dejan Despić – Klavirske minijature (PGP RTS) i Dejan Despić Aleksandri Ivanović – Vokalna lirika (SOKOJ).

Izbor dela:

Raspoloženja, ciklus za klavir, op. 4 (1950)
Nokturno, za klavir, op. 5 (1950) + op. 5a, b, c, d
Minijature, za klavir, op. 9 (1950)
Jadranski soneti, za duboki glas i klavir, op. 17 (1952/56)
Dubrovački divertimento, za klavir, op. 18 (1952) + op. 18a, b, c, d
Prva sonata za klavir, op. 19 (1952)
Prvi gudački kvartet, op. 20 (1953)
Uvertira, za simfonijski orkestar, op. 22 (1954)
Divertimento za duvački kvartet, op. 23 (1954)
Simfonija, op. 25 (1955)
Humoristične etide, za klavir (7), op. 26 (1957)
Concertino, za dve flaute i kamerni orkestar, op. 28 (1958)
Koncert za klavir i orkestar, op. 30 (1960)
Druga sonata za klavir, op. 37 (1962)
Concertino, za klarinet, fagot i orkestar, op. 40 (1963)
Vinjete, ciklus za klavir, op. 43a (1963) + op. 43b, c, d, e, f
Concerto grosso, za flautu, obou, klarinet, fagot, hornu i orkestar, op. 45 (1964) + op. 45a
Balada, za violu i klavir, op. 47 (1964)
Divertimento concertante, za trubu, hornu i orkestar, op. 51 (1967) + op. 51a
Passacaglia funebre, za violončelo i klavir/gudački orkestar, op. 52 (1968)
Pas de trois, za klavirski trio, op. 54 (1972)
Smejalica, za dečji hor, op. 58 (1974)
Krug, za ženski hor, op. 61 (1976)
Devet igara za klarinet solo, op. 62 (1976)
Triptih, za violinu i orkestar, op. 63 (1978)
KoncertzaNatašu, za klavir i orkestar, op.67(1980)
Poruke, za dva klavira, op. 68 (1980)
Koncert za orkestar br. 2, op 70(1980)
Muzičkirečnik, 24 preludija za klavir, op. 71 (1982)
Dvopev, za obou i ženski hor, op. 75 (1983) + op. 75a, b
Scarlattiana, svitaza klavir, op. 80 (1984)
Fauna, muzička slikovnica, 9 minijatura za klavir, op. 81 (1984)
Jefimija Lazaru, kantata za mecosopran, hor i simfonijski orkestar, op. 94 (1988)
Dubrovački kanconijer, ciklus za ženski glas i čembalo/klavir, op. 96 (1989)
Epitaf, za violu i orkestar, op. 95 (1989)
Mančestertrio, za flautu, violončelo i klavir, op. 93 (1987)
Trimeditacije, za violončelo i gudački orkestar, op. 99 (1989) + op. 99a, b
Svetlostisevera, za tri flaute i gitaru, op. 101 (1990)
Meditacija na staru narodnu pesmu, za obou i harfu, op. 108 (1992)
Concerto sereno, za flautu i gudački orkestar, op. 110 (1993)
Muzičkanedelja,za dva violončela, op. 123 (1997)
Partita concertante,za obou i gudački orkestar, op. 129 (1997)
Dosta je već (Es ist genug),za dva violončela i gudački orkestar, op. 141 (1999)
Etnosonata,za obou i klavir, op. 143 (1999) + op. 143a
Diptih,za engleski rog i gudački orkestar, op. 166 (2003)
Simfonijeta, za gudački orkestar, op. 103 (1990)
Ozon zavičaja, ciklus za mecosopran i klavir, op. 105 (1991)
Krug, ciklus za ženski glas i klavir, op. 107 (1992)
Uspavanke za jedan lepši svet, za klavir, op. 113 (1994) + op. 113a
A cinque, za duvački kvintet, op. 115 (1994)
Serenada, za nonet i harfu, op. 117 (1995)
Đulići i Uveoci, ciklus za glas i klavir/gudački orkestar, op. 118 (1995)
Na kraju puta, poemaza kamerni orkestar, op. 125 (1997)
Počasnica Stevanu Mokranjcu, za devet violončela, op. 132 (1997) + 132a, b, c, d, e
Na kraju puta, poemaza kamerni orkestar, op. 125 (1997)
Snovi, poemaza gudački orkestar, op. 138 (1998)
…i druge priče (Knjiga bajki II), obou, klarinet i fagot, op. 152 (2002)
Quartetto per due, za obou/engleski rog i violinu/violu, op. 154 (2002)
Jesenje pesme, ciklus za sopran, flautu i klavir, op. 158 (2001)
Deset etida za klavir, op. 160 (2002)
Treći koncert za orkestar (Baletske scene), op. 161 (2004)
Prolećne pesme, ciklus za sopran, flautu i klavir, op. 167 (2003)
Koncert za trubu i gudački/simfonijski orkestar, op. 168 (2004)
Tajčevićiana, za gudački orkestar, op. 173 (2006)
Poslednje pesme, ciklus za bariton i klavir/orkestar, op. 175 (2006)
Treća simfonija, op. 177 (2007)
Quartetto domestico, za klavirski kvartet, op. 187 (2008)
Četvrta simfonija, op. 188 (2008)
Peti gudački kvartet, op. 191 (2008)
Peta simfonija, op. 192 (2008)
Šesti gudački kvartet, op. 194 (2008)
Deset kanona za klavir, op. 198 (2009)
Šesta simfonija, op. 200 (2009)
Concertino za violinu i kamerni orkestar, op. 202 (2009)
Serenada za gudače, op. 204 (2009)
Concertino za klavir i kamerni orkestar, op. 205 (2009)
Ruža vetrova, nonet i harfu, op. 210 (2009)
Pretprazničko veče, kantata za bariton, mešoviti hor i gudački orkestar, op. 211 (2009)
Quartetto fugato (Sedmi gudački kvartet), op. 212 (2010)
Svetli grobovi, kantata za bariton solo i mešoviti hor, op. 213 (2010)
Danze rustiche, za gudački trio, op. 215 (2010)
Concertino za violončelo i kamerni orkestar, op. 217 (2010)
Pop Ćira i pop Spira, komična opera u dva čina, op. 220 (2009-2011)
Svita iz opere „Pop Ćira i pop Spira“, op. 222 (2011)
Muzika za imaginaran film, za kamerni orkestar, op. 227 (2012)
Sedma simfonija, op. 229 (2012)
La Danza, za klavir, op. 230 (2011)
Concertino per Urmino, za violinu, klavir, hornu i gudački orkestar, op. 231 (2012)
Čovek peva posle rata, monodrama za bariton i orkestar, op. 232 (2012)

Opširnije na internet stranici: www.dejandespic.com