Mirjana Veselinović-Hofman

(29. jun 1948, Beograd), muzikolog i univerzitetski profesor.

E-mail: mvesel@EUnet.rs

Na Muzičkoj akademiji, to jest Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirala je (1971) i magistrirala (1974) na odseku za muzikologiju kod Nikole Hercigonje. Zatim je 1981. doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu (Stvaralačka prisutnost evropske avanagarde u nas) kod profesora Radoslava Josimovića.

Jedno vreme radila je kao nastavnik u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Beogradu. Od 1973. predaje savremenu istoriju muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu a bila je profesor i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Za vreme boravka u Južnoj Africi predavala je i na Univerzitetu u Pretoriji.

Urednik je internacionalnog časopisa za muziku „Novi Zvuk“ i član redakcije „Zbornika Matice srpske za scenske umetnosti i muziku“. Član muzičke redakcije Srpske enciklopedije.

Objavljuje studije u domaćim i inostranim stručnim publikacijama i učestvuje na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Muzičku kritiku objavljivala je u emisijama Radio Beograda i „Politici“.

Njen naučni rad usmeren je prvenstveno na problematiku savremenih stvaralačkih tendencija u srpskoj i evropskoj muzici i muzikologiji. Rukovodilac је značajnih istraživačkih projekata.

Mirjana Hofman – spisak radova