Damnjanović Aleksandar

(Beograd, 15. avgust 1958), kompozitor i dirigent

Živi i radi u Francuskoj
E-mail: damnianovitch.com@wanadoo.fr
Web: www.damnianovitch.com

Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završio u Beogradu 1977, a studije kompozicije na Visokom Nacionalnom Konzervatorijumu u Parizu 1983. godine. Bogata aktivnost ovog kompozitora obuhvata položaj dirigenta (Opera u Renu, Orkestar grada Rena i dr.), direktora muzičkih škola i konzervatorijuma (konzervatorijum Hektor Berlioz, konzervatorijum Klod Debisi i dr), osnivača i/ili umetničkog direktora nekolicine kamernih orkestara i festivala u Francuskoj (gudački ansambli La Camerata Gregoriana, Sinfonietta, simfonijski orkestar grada San Maloa (Saint-Malo); festivali : Festival des Arts, Voix Mêlées, Classique au Large). Laureat Međunarodnog takmičenja kompozitora Andre Žolive, i dobitnik Specijalne nagrade na Međunarodnom takmičenju kompozitora ARTAMA u Češkoj Republici.

Kreativni pristup Aleksandra Damnjanovića obeležen je susretom dominantne, ali slobodno shvaćene, modernističke stvaralačke platforme i srpske, pravoslavne ili, najšire gledano, hrišćanske tradicije.  Njegova autorska traganja ostvaruju se kroz istraživanja različitih slojeva, ne samo muzičke, prošlosti.  Među Damnjanovićevim kompozicijama ističu se Iskušenja svetog Antonija za gudački orkestar (1996) , Folksongs za sopran i gudački orkestar (1998), ciklus Roždestvo za ženski hor (2001) u kojem se, između ostalog, koristi i tekst sv. Romana Meloda (Sladkopevca), The Bells za hor i simfonijski orkestar (2007) na tekst E. A. Poa, Voda i vino za simfonijski orkestar (2013) i dr.

Literatura:

Perković Ivana : „Aleksandar Damnjanović : Roždestvo za ženski hor“, Novi zvuk, internacionalni časopis za muziku, 2003, 22, 58-61
Nicéphor Sylvie : „Alexandre Damnianovitch : De l’Orient à l’Occident“, Muzikologija, 2005, 5, 167-180