Jeremić Mirko

Telefon: +381 65 2361815
E-mail: mirkojer@outlook.com
Web: mirkojeremic.academia.edu

Mirko Jeremić (1993) je završio osnovne studije Muzičke pedagogije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu 2015. godine i master akademske studije Muzičke teorije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 2016. godine sa temom Muzička sintaksa u uvertirama Riharda Vagnera – mogućnosti proširenja teorije formalnih funkcija Velijama Keplina.

Zaposlen je u OMŠ „Nevena Popović“ iz Beograda kao nastavnik i stručni saradnik – nototekar. Bio je angažovan kao saradnik Odbora za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti od 2017. do 2020. godine gde je radio na poslovima prikupljanja i arhiviranja partitura srpskih kompozitora i kreiranja baze podataka srpskih kompozitora.

Održao je više javnih predavanja (Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, MŠ „Mihailo Vukdragović“ u Šapcu, Narodna biblioteka Srbije, Udruženje nastavnika muzičke kulture Srbije, Muzička omladina Kragujevca i dr.) i učestvuje na naučnim skupovima (Kragujevac, Banja Luka, Niš, Istočno Sarajevo). Nekoliko njegovih radova objavljeno je u međunarodnim i nacionalnim zbornicima i naučnim časopisima. Oblasti njegovog istraživanja predstavljaju srpska umetnička muzika, žanr opere i vokalna muzika, kao i pitanja iz muzičke pedagogije sa posebnim akcentom na osavremenjivanje nastave.

Bio je angažovan kao saradnik pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i kao organizator sektora opere i baleta u Operi i teatru Madlenianum.

Član je Sekcije muzičkih pisaca Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije.

Mirko Jeremić – spisak radova