O ukusima se raspravlja. Pavle Stefanović 1901–1985, naučni skup 20. i 21. maja 2016

datum slika maj 17, 2016

Multidisciplinarni naučni skup organizovan je povodom obeležavanja tridesetogodišnjice od smrti Pavla Stefanovića, na kojem će učesnici osvetliti raznovrsne aspekte njegove plodne, i danas intrigantne, ali i u istorijskom smislu izvanredno značajne delatnosti u poljima muzičke publicistike, esejistike i estetike. Mada je u žiži interesovanja doprinos koji je dao oblasti muzike, kritički će biti sagledan njegov rad i u drugim oblastima umetnosti. Skup organizuju Udruženje kompozitora Srbije, Muzikološko društvo Srbije i Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

PROGRAM

Petak, 20. maj, od 14.00 časova
Art bioskop Zadužbine Ilije M. Kolarca

14.00 – 14.30
Pozdravna reč
Ana Kotevska, predsednik Muzikološkog društva Srbije

14.30 – 16.30 Prva sesija
Predsedava: Sonja Marinković

14.30 – 15.00 Mirjana Veselinović-Hofman
Pojam muzičkog ukusa u napisima Pavla Stefanovića

15.00 – 15.30 Irina Subotić
Likovna interesovanja Pavla Stefanovića

15.30 – 16.00 Marko Nedić
Književni radovi Pavla Stefanovića

16.00 – 16.30 Ksenija Radulović
Pavle Stefanović: ideja modernog u drami i pozorištu posle Drugog svetskog rata

16.30 – 17.00 pauza

17.00 – 18.00
Projekcija inserata iz filma i TV emisija

Film Kičma
Režija Vlatko Gilić
Godina proizvodnje 1975.
Trajanje filma 91′
Trajanje inserta 10′ (od 20′ do 30′)
Produkcija Avala film, CFS, Dan Tana

TREZOR
Muzički portret – Pavle Stefanović
Reditelj Đorđe Kadijević
Godina proizvodnje 1970.
Redakcija muzičkog programa Televizije Beograd
Urednik Slobodan Habić
Trajanje 26’30“

TREZOR
Retrospektivna izložba Mediale održana u povodu 15 godina rada grupe
Galerija ULUS
Izložba otvorena 11. januara 1969.
Fragment emisije, trajanje 5’30“

18.00 – 20.00 Druga sesija
Predsedava: Mirjana Veselinović-Hofman

18.00 – 18.30 Ješa Denegri
Tekstovi Pavla Stefanovića o Grupi EXAT 51 i Grupi OHO

18.30 – 19.00 Biljana Tomić
Katalog dokumentarne izložbe o Pavlu Stefanoviću sa tekstovima o Grupi EXAT 51, Olgi Jevrić i Grupi OHO, održane 2008. godine

19.00 – 19.30 Đorđe Malavrazić
Visoki modernizam u eteru: Pavle Stefanović kao stvaralac i slušalac radio-emisija

19.30 – 20.00 Gordana Stokić Simončić
Pavle Stefanović – bibliotekar Univerzitetske biblioteke u Beogradu

Subota, 21. maj, od 10.00 časova
Sala Udruženja kompozitora Srbije

10.00 – 12.30 Prva sesija
Predsedava: Melita Milin

10.00 – 10.30 Nemanja Sovtić
Iracionalizovani marksizam u estetici Pavla Stefanovića

10.30 – 11.00 Milan Milojković
Hronika odnosa društva i muzike – napisi o muzici Pavla Stefanovića u domaćim časopisima (1950-1969)

11.00 – 11.30 Aleksandar Vasić
Pavle Stefanović u drugoj seriji Muzičkog glasnika (1938–1940)

11.30 – 12.00 Ivana Medić
Pavle Stefanović i tribina Muzika danas/Muzička moderna Trećeg programa Radio Beograda

12.00 – 12.30 Sonja Marinković
Napisi Pavla Stefanovića u časopisu Muzika

12-30 – 13.00 pauza

13.00 – 16.00 Druga sesija
Predsedava: Ivana Medić

13.00 – 13.30 Roksanda Pejović
Pavle Stefanović u okruženju srpskih muzičkih autora

13.30 – 14.00 Ivana Stefanović
Pavle Stefanović između pisanog teksta, improvizacije i (auto)interpretacije

14.00 – 14.30 Melita Milin
Pavle Stefanović i Ljubica Marić – jedno značajno poglavlje novije
istorije srpske muzike

14.30 – 14.45 kratka pauza

14.45 – 15.15 Predrag Đoković
Pavle Stefanović o estetici i interpretaciji rane muzike

15.15 – 15.45 Ana Kotevska
Pavle Stefanović i Jugoslovenska muzička tribina u Opatiji: od
proaktivnog osnivača do reaktivnog hroničara i vernog promotera

15. 45 – 16.15 Vesna Mikić
Pitanje elektronske muzike u napisima Pavla Stefanovića

16. 15 – 17.00 Završna diskusija

Organizacioni odbor:
dr Mirjana Veselinović-Hofman
mr Ana Kotevska
dr Sonja Marinković
dr Vesna Mikić
Ivana Trišić

Izvršni sekretari Organizacionog odbora
mr Jelena Janković-Beguš i Katarina Lazarević

Kontakt:
naucniskup.pavlestefanovic@gmail.com